? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest profil?

Poj´┐Żcie profilu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja profilu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

profil - inaczej konto u´┐Żytkownika, okre´┐Żlenie u´┐Żywane na stronach internetowych, kt´┐Żre wymagaj´┐Ż logowania si´┐Ż, oraz w przypadku system´┐Żw operacyjnych jako ca´┐Żkowicie niezale´┐Żne od innych os´┐Żb ´┐Żrodowisko pracy.

Jest to zbi´┐Żr danych na temat u´┐Żytkownika portalu, takich jak jego podstawowe dane osobowe, ale r´┐Żwnie´┐Ż opcje pozwalaj´┐Żce zmienia´┐Ż wygl´┐Żd strony i dostosowywa´┐Ż j´┐Ż do w´┐Żasnych potrzeb. Profile s´┐Ż najcz´┐Żciej spotykane w przypadku portali spo´┐Żeczno´┐Żciowych, gdzie uzupe´┐Żnienie danych pozwala na nawi´┐Żzanie kontaktu z innymi u´┐Żytkownikami w celu wymiany pogl´┐Żd´┐Żw b´┐Żd´┐Ż np. zasi´┐Żgni´┐Żcia porady. Ka´┐Żdy u´┐Żytkownik wybiera nazw´┐Ż i has´┐Żo dla siebie w celu zalogowania si´┐Ż. Pomaga to zidentyfikowa´┐Ż dan´┐Ż osob´┐Ż a tak´┐Że zapobiega korzystaniu z profilu przez niepowo´┐Żane osoby.

Nazwa profil odnosi si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż do zespo´┐Żu cech cz´┐Żowieka, pozwalaj´┐Żcego okre´┐Żli´┐Ż np. przydatno´┐Ż´┐Ż danej osoby na okre´┐Żlone stanowisko pracy czy te´┐Ż charakteru i wynikaj´┐Żcych z niego zachowa´┐Ż. Odpowiednio sporz´┐Żdzony profil psychologiczny mo´┐Że by´┐Ż wykorzystany do wyja´┐Żnienia danej reakcji na pewne czynniki ´┐Żrodowiskowe, mo´┐Że by´┐Ż te´┐Ż pomocny w kryminologii.

Profil oznacza r´┐Żwnie´┐Ż uj´┐Żcie twarzy z boku, u´┐Żywany jest cz´┐Żsto w sztuce.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  spo´┐Żecze´┐Żstwo informacyjne
instytucja pa´┐Żstwowa
inflacja
sepsa
prawo karne wojskowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.