? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest produkt?

Poj´┐Żcie produktu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja produktu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

produkt - to poj´┐Żcie o bardzo wielu znaczeniach. Najcz´┐Żciej jednak u´┐Żywaj´┐Żc tego poj´┐Żcia ma si´┐Ż na my´┐Żli produkt w uj´┐Żciu marketingowym. W´┐Żwczas produktem jest ka´┐Żdy obiekt rynkowej wymiany. Jest nim r´┐Żwnie´┐Ż wszystko to, co mo´┐Że zosta´┐Ż oferowane na danym rynku. Zatem wedle tej definicji produktem mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż zar´┐Żwno dobro materialne, jak r´┐Żwnie´┐Ż us´┐Żuga. Produktem jest tak´┐Że miejsce, a nawet organizacja czy idea.

Produkty mo´┐Żemy sklasyfikowa´┐Ż na przyk´┐Żad poprzez wzgl´┐Żd na spos´┐Żb ich wykorzystywania oraz przeznaczenia. W´┐Żwczas w´┐Żr´┐Żd produkt´┐Żw wyr´┐Żniamy produkty konsumpcyjne oraz przemys´┐Żowe. W´┐Żr´┐Żd produkt´┐Żw konsumpcyjnych wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żemy produkty powszednie, wybieralne, luksusowe, sporadyczne i niepostrzegalne. Z kolei w´┐Żr´┐Żd produkt´┐Żw przemys´┐Żowych wyr´┐Żniamy przemys´┐Żowe us´┐Żugi profesjonalne, produkty wyposa´┐Żenia dodatkowego, surowce, p´┐Żprodukty, materia´┐Ży, dobra inwestycyjne oraz produkty zaopatrzeniowe.

To nie jedyny podzia´┐Ż produkt´┐Żw. Mo´┐Żemy r´┐Żwnie´┐Ż dzieli´┐Ż je ze wzgl´┐Żdu na stopie´┐Ż materialno´┐Żci. W´┐Żwczas mamy do czynienia z czystymi produktami materialnymi, produktami materialnymi z towarzysz´┐Żcymi us´┐Żugami, hybrydami a tak´┐Że us´┐Żugami z towarzysz´┐Żcymi produktami materialnymi czy tzw. czystymi us´┐Żugami.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czysto´┐Ż´┐Ż
Metoda Hellwiga
sarkoidoza
katar
m´┐Żzg
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.