? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest procedura?

Poj´┐Żcie procedury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja procedury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

procedura - inaczej prawo procesowe, oznacza og´┐Ż przepis´┐Żw prawnych reguluj´┐Żcych post´┐Żpowanie przed s´┐Żdami lub innymi organami pa´┐Żstwowymi, kt´┐Żrych stosowanie zapewnia wykonanie norm prawa ustrojowego i materialnego. Pomimo, ´┐Że ka´┐Żde post´┐Żpowanie s´┐Żdowe d´┐Ż´┐Ży do wyja´┐Żnienia innej sprawy cywilnej b´┐Żd´┐Ż karnej, procedura obowi´┐Żzuj´┐Żca we wszystkich post´┐Żpowaniach ma pewne punkty charakterystyczne, np. fakt, ´┐Że s´┐Żd nie mo´┐Że na´┐Żo´┐Ży´┐Ż kary na osob´┐Ż bez przeprowadzenia procesu s´┐Żdowego, jak i bez mo´┐Żliwo´┐Żci przedstawienia przez obron´┐Ż dowod´┐Żw ´┐Żwiadcz´┐Żcych na korzy´┐Ż´┐Ż broni´┐Żcego si´┐Ż.

Procedura to r´┐Żwnie´┐Ż inne okre´┐Żlenie podprogramu, czyli cz´┐Żci programu komputerowego. Podprogram charakteryzuje si´┐Ż tym, ´┐Że wykonuje z g´┐Żry ustalone zadanie i jego dzia´┐Żanie jest niezale´┐Żne od reszty kodu ca´┐Żego programu, chocia´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż on czasem przerwany w dowolnym momencie. Procedura jest jednym krokiem w programie komputerowym, do kt´┐Żrego mo´┐Żna si´┐Ż odwo´┐Żywa´┐Ż wiele razy i kt´┐Żry mo´┐Że by´┐Ż wykonywany kilka razy pod rz´┐Żd. Podprogramy s´┐Ż stosowane dla u´┐Żatwienia programowania, a te procedury, kt´┐Żre s´┐Ż najefektywniejsze i upraszczaj´┐Ż struktur´┐Ż programu, s´┐Ż cz´┐Żsto organizowane w gotowe biblioteki, dost´┐Żpne dla programist´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  postawy rodzicielskie
choroba wie´┐Żcowa
etykieta
zapalenie osierdzia
kapita´┐Ż ludzki
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.