? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest problem badawczy?

Poj´┐Żcie problemu badawczego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja problemu badawczego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

problem badawczy - jest zabiegiem werbalnym, polegaj´┐Żcym na szczeg´┐Żowym rozbijaniu tematu na problemy i pytania. Ka´┐Żdy taki problem musi wyczerpa´┐Ż zakres niewiedzy dotycz´┐Żcej tematu przeprowadzanych bada´┐Ż, powinien zawrze´┐Ż w sobie wszystkie zale´┐Żno´┐Żci, zachodz´┐Żce pomi´┐Żdzy zmiennymi, a rozstrzyganie problemu powinno nast´┐Żpi´┐Ż na drodze praktycznego do´┐Żwiadczenia. Cz´┐Żsto wymagane jest dog´┐Ż´┐Żbne poznanie literatury tematu badanego jako gruntu, na kt´┐Żrego podstawie mo´┐Żna postawi´┐Ż problem badawczy.

Problem badawczy nie jest celem sam w sobie, pomaga on jednak dobra´┐Ż odpowiednia metod´┐Ż, kt´┐Żra b´┐Żdzie zastosowana w badaniach. B´┐Żdzie on przy´┐Żwieca´┐Ż w trakcie trwania zabieg´┐Żw badawczych, st´┐Żd czasami wymaga si´┐Ż jego sta´┐Żo´┐Żci i niewzruszenia, podczas gdy w innych przypadkach prac´┐Ż u´┐Żatwia jego kszta´┐Żtowanie i ci´┐Żg´┐Że u´┐Żci´┐Żlanie, zw´┐Żaszcza gdy chodzi o badanie temat´┐Żw nowych, w kt´┐Żrych mog´┐Ż si´┐Ż pojawi´┐Ż pytania nie zadawane do tej pory. Problem badawczy mo´┐Że by´┐Ż ustanowiony jako zdanie twierdz´┐Żce lub pytaj´┐Żce (cz´┐Żciej). Propozycje odpowiedzi na pytanie zada´┐Ż przed przeprowadzeniem bada´┐Ż nazywa si´┐Ż hipotezami, albo te´┐Ż przypuszczeniami ze wzgl´┐Żdu na ich niejednoznaczno´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  oferta
szko´┐Ża
pener
arkusz kalkulacyjny
zaburzenia oddychania
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.