? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo wyborcze?

Poj´┐Żcie prawa wyborczego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa wyborczego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo wyborcze - a)w znaczeniu przedmiotowym - og´┐Ż norm prawnych reguluj´┐Żcych przygotowanie i przeprowadzenie wybor´┐Żw oraz ustalenie sk´┐Żadu organ´┐Żw przedstawicielskich
b) w znaczeniu podmiotowym - okre´┐Żlone prawo obywatela, a raczej og´┐Ż wyborczych jego uprawnie´┐Ż

Czynne prawo wyborcze:
a) w znaczeniu przedmiotowym - ca´┐Żokszta´┐Żt przepis´┐Żw uprawniaj´┐Żcych obywateli do wp´┐Żywania na kreowanie organ´┐Żw przedstawicielskich poprzez wybory
b) w znaczeniu podmiotowym - prawo obywatela do g´┐Żosowania w wyborach i do
podejmowania innych czynno´┐Żci wyborczych.

Bierne prawo wyborcze - og´┐Ż norm prawnych okre´┐Żlaj´┐Żcych warunki, jakim musi odpowiada´┐Ż obywatel, by m´┐Żg´┐Ż kandydowa´┐Ż i by´┐Ż wybranym do organu przedstawicielskiego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  inwestycje turystyczne
libido
rolnictwo
´┐Ża´┐Żcuch logistyczny
apostazja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.