? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo rodzinne?

Poj´┐Żcie prawa rodzinnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa rodzinnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo rodzinne - jak sama nazwa wskazuje jest jednym z dzia´┐Ż´┐Żw prawa. Reguluje wszelkie kwestie prawne, kt´┐Żre z rodzin´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie s´┐Ż zwi´┐Żzane. Szczeg´┐Żowe artyku´┐Ży prawne, przepisy mo´┐Żemy znale´┐Ż´┐Ż w kodeksie rodzinnym i opieku´┐Żczym. Poza tym pewne regulacje prawne zawarte s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w ustawach szczeg´┐Żowych.

Prawo rodzinne w dok´┐Żadny spos´┐Żb okre´┐Żla relacje maj´┐Żtkowe i poza maj´┐Żtkowe w rodzinie, jej relacje wewn´┐Żtrzrodzinne i z osobami postronnymi. Prawo rodzinne jest w szczeg´┐Żlnym zainteresowaniu wszelkich s´┐Żu´┐Żb spo´┐Żecznych, a dok´┐Żadniej kurator´┐Żw s´┐Żdowych, pracownik´┐Żw socjalnych. Wydawa´┐Ż by si´┐Ż mog´┐Żo, ´┐Że tylko s´┐Żdziowie, prawnicy posiadaj´┐Ż wiedz´┐Ż z tej dziedziny prawa, ale okazuje si´┐Ż, ´┐Że wiele innych zawod´┐Żw ma w swoich kompetencjach znajomo´┐Ż´┐Ż tych przepis´┐Żw prawnych.

Prawo rodzinne jest szerokim zagadnieniem z dziedziny prawa. W jego sk´┐Żad wchodz´┐Ż mi´┐Żdzy innymi takie szczeg´┐Żowe tematy jak ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo, kuratela obowi´┐Żzek alimentacyjny czy kwestie zwi´┐Żzane z przysposobieniem (adopcja). Poza tym ta dziedzina prawa reguluje r´┐Żwnie´┐Ż kwestie rozwod´┐Żw, separacji, opieki nad dzieckiem. Warto zatem zapozna´┐Ż si´┐Ż z podstawowymi przepisami prawa rodzinnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja normatywna
obs´┐Żuga klienta
forma
potrzeba
procedura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.