? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo konstytucyjne?

Poj´┐Żcie prawa konstytucyjnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa konstytucyjnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo konstytucyjne - ca´┐Żokszta´┐Żt norm dotycz´┐Żcych ustroju pa´┐Żstwowego, to jest takich, kt´┐Żrych przedmiotem regulacji s´┐Ż podstawowe zasady ustroju politycznego i spo´┐Żeczno-gospodarczego pa´┐Żstwa, czyli normy okre´┐Żlaj´┐Żce pozycj´┐Ż pa´┐Żstwa w stosunkach zewn´┐Żtrznych i wewn´┐Żtrznych, podmiot w´┐Żadzy w pa´┐Żstwie i jej formy sprawowania przez suwerena, status jednostki w pa´┐Żstwie i jej prawne wolno´┐Żci oraz obowi´┐Żzki, zasady organizacji i funkcjonowania 1 organ´┐Żw pa´┐Żstwowych oraz relacje mi´┐Żdzy nimi, a tak´┐Że zasady tworzenia pa´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czaszka ssaka
opowie´┐Ż´┐Ż
przebiegi towarowe
infrastruktura
rachunek koszt´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.