? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo karne skarbowe?

Poj´┐Żcie prawa karnego skarbowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa karnego skarbowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo karne skarbowe - ga´┐Ż´┐Ż´┐Ż prawa karnego okre´┐Żlaj´┐Żca: regu´┐Ży odpowiedzialno´┐Żci za pope´┐Żnienie przest´┐Żpstw i wykrocze´┐Ż skarbowych tj. czyn´┐Żw naruszaj´┐Żcych interesy Skarbu Pa´┐Żstwa w zakresie podatk´┐Żw, ce´┐Ż, obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizator´┐Żw, regu´┐Ży post´┐Żpowania organ´┐Żw ´┐Żci´┐Żgania karnego oraz sad´┐Żw i innych organ´┐Żw pa´┐Żstwowych zmierzaj´┐Żce do ustalenia odpowiedzialno´┐Żci sprawcy czynu i zastosowania odpowiedniej kary.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żrodowisko
przepona
produkt logistyczny
RSS
agresja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.