? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawo?

Poj´┐Żcie prawa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawo - w uj´┐Żciu przedmiotowym, jest systemem norm prawnych, czyli og´┐Żlnych i jednoznacznych dyrektyw post´┐Żpowania, kt´┐Żre zosta´┐Ży ustanowione przez organy w´┐Żadzy publicznej.

Prawo wywodzi si´┐Ż z licznych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż. Mo´┐Żna dokona´┐Ż podzia´┐Żu na ´┐Żr´┐Żd´┐Ża prawa sensu stricto i ´┐Żr´┐Żd´┐Ża poznania prawa. ´┐Żr´┐Żd´┐Ża prawa sensu stricto to akty normatywne, czyli inaczej akty prawne zawieraj´┐Żce przepisy prawa oraz tryb ich tworzenia. Natomiast ´┐Żr´┐Żd´┐Ża poznania prawa to wszelkie materia´┐Ży s´┐Żu´┐Ż´┐Żce poznaniu prawa i r´┐Żne formy przekazu o prawie (dokumenty, publikacje, ostatnio tak´┐Że Internet). Powszechnie obowi´┐Żzuj´┐Żcymi ´┐Żr´┐Żd´┐Żami polskiego prawa s´┐Ż mi´┐Żdzy innymi Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi´┐Żdzynarodowe, rozporz´┐Żdzenia oraz akty prawa miejscowego (te ostatnie obowi´┐Żzuj´┐Ż tylko na obszarze dzia´┐Żania organ´┐Żw, przez kt´┐Żre zosta´┐Ży ustanowione). Natomiast ´┐Żr´┐Żd´┐Żami prawa wewn´┐Żtrznie obowi´┐Żzuj´┐Żcymi s´┐Ż uchwa´┐Ży i zarz´┐Żdzenia Rady Ministr´┐Żw.

Prawo mo´┐Żna podzieli´┐Ż na ga´┐Ż´┐Żzie (podzespo´┐Ży norm prawnych) bior´┐Żc pod uwag´┐Ż metod´┐Ż regulacji. W obr´┐Żbie prawa wewn´┐Żtrznego wyr´┐Żniamy: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, prawo rodzinne i opieku´┐Żcze i prawo finansowe. Oddzieln´┐Ż ga´┐Ż´┐Żzi´┐Ż prawa jest prawo mi´┐Żdzynarodowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  w´┐Żosie´┐Ż spiralny
rozw´┐Żj rynku
pas nadbrze´┐Ży
Iris Whisky
choroba zawodowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.