? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest prawdopodobie´┐Żstwo?

Poj´┐Żcie prawdopodobie´┐Żstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja prawdopodobie´┐Żstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawdopodobie´┐Żstwo - w j´┐Żzyku codziennym poj´┐Żcie to, kt´┐Żre okre´┐Żla stosunek naszych oczekiwa´┐Ż wobec czego´┐Ż lub kogo´┐Ż do ich rezultatu, kt´┐Żrego, z r´┐Żnych czynnik´┐Żw, nie znamy.

Nigdy nie znamy wyniku prawdopodobie´┐Żstwa, mo´┐Żemy jedynie zak´┐Żada´┐Ż, ile ono osi´┐Żgnie. Wynik prawdopodobie´┐Żstwa jest niezale´┐Żny od tego, czy dane zdarzenie mia´┐Żo miejsce w przesz´┐Żo´┐Żci, czy si´┐Ż dopiero wydarzy. W matematyce mianem A okre´┐Żla si´┐Ż zdarzenie, mianem Omega liczb´┐Ż wp´┐Żywaj´┐Żcych czynnik´┐Żw, st´┐Żd zosta´┐Ż wyprowadzony wz´┐Żr :
P(A)=|A|/|Omega|

Je´┐Żli ma nast´┐Żpi´┐Ż jakie´┐Ż zdarzenie, mo´┐Że ono przyj´┐Ż´┐Ż kilka rezultat´┐Żw. Prawdopodobie´┐Żstwo doskonale t´┐Żumaczy si´┐Ż na przyk´┐Żadzie rzutu kostk´┐Ż, gdzie za mo´┐Żliwe wydarzenia przyjmuje si´┐Ż wypadni´┐Żt´┐Ż liczb´┐Ż oczek, je´┐Żeli jest ona wi´┐Żksza od 1, to nasze prawdopodobie´┐Żstwo jest wi´┐Żksze w tym zdarzeniu, ni´┐Ż, gdy liczba oczek b´┐Żdzie r´┐Żwna 1. Je´┐Żeli chodzi o podanie dok´┐Żadnej definicji tego poj´┐Żcia, jest to niemo´┐Żliwe, poniewa´┐Ż prawdopodobie´┐Żstwo nie jest zawsze tak samo prawdopodobne, dlatego ´┐Że za ka´┐Żdym razem zmieniaj´┐Ż si´┐Ż czynniki oraz ich ilo´┐Ż´┐Ż. ´┐Żadne zdarzenie nie mo´┐Że by´┐Ż identycznie powt´┐Żrzone, chocia´┐Żby dlatego, ´┐Że panuje inne miejsce lub czas tego zdarzenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  t´┐Żum
religia
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
j´┐Żczmie´┐Ż choroba
AIDS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.