? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż prawa cz´┐Żowieka?

Poj´┐Żcie praw cz´┐Żowieka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja praw cz´┐Żowieka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

prawa cz´┐Żowieka - prawa przys´┐Żuguj´┐Żce ka´┐Żdemu cz´┐Żowiekowi, bez wzgl´┐Żdu na jego przynale´┐Żno´┐Ż´┐Ż pa´┐Żstwow´┐Ż, czy pozycj´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż (wst´┐Żp do Karty Narod´┐Żw Zjednoczonych: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz´┐Żowieka i Podstawowych Wolno´┐Żci - EKPCz).

• termin u´┐Żyty pierwszy raz w 1776 r. - Bill of Rights, Virginii, obejmowa´┐Ż prawa jednostki pierwotne w stosunku do pa´┐Żstwa i spo´┐Żecze´┐Żstwa

• inna definicja - prawa cz´┐Żowieka odnosz´┐Żce si´┐Ż do praw zawartych w konstytucji danego pa´┐Żstwa i przys´┐Żuguj´┐Żcych wszystkim jednostk´┐Ż podlegaj´┐Żcych jego jurysdykcji,
wi´┐Żc tak´┐Że nie-obywatelom (art. 37 konstytucji) -,, Ka´┐Żdy ma prawo... „

• s´┐Ż one r´┐Żwne, niezbywalne, czasowo trwa´┐Że, uniwersalne podmiotowo, przedmiotowo i terytorialnie, chronione prawnie

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  biocenoza
monitor
prawo nadregeneracji
Dni Gib
polityka turystyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.