? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pr´┐Żd?

Poj´┐Żcie pr´┐Żdu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pr´┐Żdu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pr´┐Żd - pr´┐Żdem elektrycznym nazywamy skierowany ruch elektron´┐Żw, lub - ´┐Żadunk´┐Żw elektrycznych. Na zjawisku pr´┐Żdu elektrycznego opiera si´┐Ż ca´┐Ży system energetyczny na ´┐Żwiecie. Dobrymi przyk´┐Żadami naturalnych wyst´┐Żpie´┐Ż pr´┐Żdu mog´┐Ż by´┐Ż wy´┐Żadowania atmosferyczne, dzia´┐Żanie kom´┐Żrek nerwowych w organizmach ´┐Żywych i wiatr s´┐Żoneczny. Do przep´┐Żywu pr´┐Żdu w materia´┐Żach dochodzi po przy´┐Żo´┐Żeniu odpowiedniego napi´┐Żcia (r´┐Żnicy potencja´┐Ż´┐Żw). Istniej´┐Ż materia´┐Ży, kt´┐Żre dobrze poddaj´┐Ż si´┐Ż przep´┐Żywowi pr´┐Żdu i je nazywamy przewodnikami. Ich przeciwie´┐Żstwem s´┐Ż materia´┐Ży, kt´┐Żre pr´┐Żdu nie przewodz´┐Ż, albo przewodz´┐Ż go bardzo s´┐Żabo - s´┐Ż to izolatory. Istniej´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż materia´┐Ży i substancje, kt´┐Żre maj´┐Ż przewodnio´┐Ż´┐Ż po´┐Żredni´┐Ż i znajduj´┐Ż si´┐Ż pomi´┐Żdzy izolatorami i przewodnikami - nazywamy je p´┐Żprzewodnikami. Dobrym przyk´┐Żadem p´┐Żprzewodnika jest krzem, kt´┐Żry wykorzystywany jest w elektronice.

Pr´┐Żd elektryczny przep´┐Żywa od wy´┐Ższego potencja´┐Żu do ni´┐Ższego. Obw´┐Żd musi by´┐Ż wi´┐Żc zamkni´┐Żty i musi posiada´┐Ż pewien element, kt´┐Żry wykona prac´┐Ż przeniesienia ´┐Żadunk´┐Żw z ni´┐Ższego potencja´┐Żu do wy´┐Ższego. Jest tutaj wykorzystywana energia, za´┐Ż ten element nazywa si´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żem pr´┐Żdu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  system
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcza
tautologia
pandemia
koncepcja marketingowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.