? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pracownik?

Poj´┐Żcie pracownika i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pracownika napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pracownik - poj´┐Żcie to egzystuje w dziedzinie prawa i po raz pierwszy zosta´┐Żo zdefiniowane w 1974 roku w kodeksie pracy. Za pracownika uwa´┐Ża si´┐Ż osob´┐Ż fizyczn´┐Ż, kt´┐Żra na podstawie umowy o prac´┐Ż, umowy o dzie´┐Żo, umowy zlecenia jest zatrudniona do wykonywania danej rzeczy, pracy odp´┐Żatnie.

Pracownikiem mo´┐Że by´┐Ż osoba pe´┐Żnoletnia, co nie oznacza, ´┐Że osoby niepe´┐Żnoletnie nie mog´┐Ż wykonywa´┐Ż pracy, osoby przed uko´┐Żczeniem osiemnastego roku ´┐Życia nie mog´┐Ż pracowa´┐Ż. Owszem mog´┐Ż, ale nie s´┐Ż wtedy nazywani pracownikami lecz inaczej. Pracownik podlega kierownictwu pracodawcy, zleceniodawcy, ma za zadanie osobi´┐Żcie wykona´┐Ż zlecone zadanie, w okre´┐Żlonym czasie, za ustalone zarobki, na terenie zak´┐Żadu miejsca pracy lub w innym miejscu, przystosowanym do warunk´┐Żw pracowniczych. Stanowisko pracownika okre´┐Żlaj´┐Ż jego obowi´┐Żzki, ale tez i prawa. Do obowi´┐Żzk´┐Żw nale´┐Ży wykonywanie polece´┐Ż prze´┐Żo´┐Żonego, przestrzeganie przepis´┐Żw i zasad BHP, dbanie o miejsce pracy i dobre imi´┐Ż firmy, a tak´┐Że nieprowadzenie konkurencji wobec zleceniodawcy. Za´┐Ż do praw, prawo do : urlopu, terminowego wynagrodzenia, r´┐Żwnouprawnienia, ´┐Żwiadcze´┐Ż socjalnych, czy te´┐Ż zak´┐Żadania ,tworzenia w´┐Żasnych organizacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  atmosfera
sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż
alergiczny nie´┐Żyt nosa
prawa socjologii
turystyka nadmorska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.