? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest praca?

Poj´┐Żcie pracy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pracy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

praca - jest okre´┐Żlana, jako ka´┐Żda celowa dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż cz´┐Żowieka s´┐Żu´┐Ż´┐Żca zapewnieniu mu podstawowych d´┐Żbr materialnych. S´┐Ż to w pe´┐Żni celowe i ´┐Żwiadome dzia´┐Żania cz´┐Żowieka ukierunkowane na wytworzenie ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych d´┐Żbr zar´┐Żwno kulturalnych jak i materialnych b´┐Żd´┐Żcych podstaw´┐Ż i warunkuj´┐Żcych powstanie ka´┐Żdej spo´┐Żeczno´┐Żci ludzkiej. Pozwala ona cz´┐Żowiekowi na samorealizacj´┐Ż oraz spe´┐Żnienie i zapewnia sta´┐Ży dop´┐Żyw ´┐Żrodk´┐Żw finansowych niezb´┐Żdnych do ´┐Życia.

Praca to bardzo z´┐Żo´┐Żony proces aktywno´┐Żci ludzkiej zar´┐Żwno aktywno´┐Żci fizycznej jak i umys´┐Żowej. Jest ona ukierunkowana na takie przekszta´┐Żcenie ´┐Żrodowiska w jakim ´┐Żyje cz´┐Żowiek, kt´┐Żre pozwala wykorzystywa´┐Ż w pe´┐Żni jego zasoby oraz by w jak najwi´┐Żkszym stopniu zwi´┐Żkszy´┐Ż szanse na prze´┐Życie rodzaju ludzkiego.

Praca jest dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż zarobkow´┐Ż i jest czym´┐Ż odwrotnym do bezrobocia. Praca umo´┐Żliwia rozw´┐Żj osobowo´┐Żci cz´┐Żowieka. W spo´┐Żecze´┐Żstwie pokutuje stereotyp, ´┐Że istnieje praca mniej lub bardziej potrzebna oraz mniej lub bardziej godna poszanowania. Wykonywanie niekt´┐Żrych rodzaj´┐Żw pracy uwa´┐Żane jest za poni´┐Żaj´┐Żce i uw´┐Żaczaj´┐Żce wszelkiej godno´┐Żci ludzkiej.
Praca to zaj´┐Żcie, dzi´┐Żki kt´┐Żremu cz´┐Żowiek zmierza do wyznaczonego sobie celu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PIT
sceptycyzm
uk´┐Żad oddechowy
inspiracja
bierzmowanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.