? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest po´┐Życzka?

Poj´┐Żcie po´┐Życzki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja po´┐Życzki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

po´┐Życzka - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc operacja, kt´┐Żra polega na udzieleniu komu´┐Ż przez kogo´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw pieni´┐Żnych na dany czas. Zwykle po´┐Życzka udzielana jest przez osob´┐Ż fizyczn´┐Ż. Mog´┐Ż jej tak´┐Że udziela´┐Ż instytucje. Po´┐Życzana jest okre´┐Żlona kwota ´┐Żrodk´┐Żw pieni´┐Żnych. Ale po´┐Życzka mo´┐Że tak´┐Że dotyczy´┐Ż okre´┐Żlonych przedmiot´┐Żw, kt´┐Żre oddawane s´┐Ż do dyspozycji po´┐Życzkobiorcy. Po´┐Życzki udzielane s´┐Ż na czas oznaczony lub nieoznaczony. Kodeks cywilny okre´┐Żla, i´┐Ż w sytuacji, kiedy termin zwrotu po´┐Życzki nie jest oznaczony, to w´┐Żwczas d´┐Żu´┐Żnik ma obowi´┐Żzek zwr´┐Żcenia po´┐Życzki w ci´┐Żgu sze´┐Żciu tygodni, kt´┐Żre nast´┐Żpi´┐Ż po wypowiedzeniu przez daj´┐Żcego po´┐Życzk´┐Ż. Po´┐Życzka r´┐Żni si´┐Ż od kredytu bankowego. W jej przypadku nie jest wymagane okre´┐Żlenie celu, na kt´┐Żry chcemy spo´┐Żytkowa´┐Ż te pieni´┐Żdze. Dlatego te´┐Ż nie mo´┐Żna tych dw´┐Żch poj´┐Ż´┐Ż u´┐Żywa´┐Ż zamiennie.

W j´┐Żzyku potocznym m´┐Żwimy, i´┐Ż po´┐Życzy´┐Ż mo´┐Żna zar´┐Żwno pieni´┐Żdze jak i praktycznie ka´┐Żd´┐Ż rzecz. Je´┐Żli po´┐Życzamy rzecz, to naszym obowi´┐Żzkiem jest oddanie drugiej stronie dok´┐Żadnie tej samej rzeczy. Nasz polski Kodeks Cywilny m´┐Żwi, i´┐Ż w zasadzie takiego stanu rzeczy nie mo´┐Żna nazwa´┐Ż po´┐Życzk´┐Ż. Mo´┐Żemy jedynie okre´┐Żli´┐Ż tak´┐Ż sytuacj´┐Ż mianem umowy u´┐Życzenia, czyli bezp´┐Żatnego po´┐Życzenia, lub te´┐Ż najmem czy dzier´┐Żaw´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  schizofrenia
hemoroidy
alimenty
tragizm
ratio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.