? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest potrzeba?

Poj´┐Żcie potrzeby i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja potrzeby napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

potrzeba - jest to wewn´┐Żtrzne odczucie jakiego´┐Ż braku, luki oraz ch´┐Ż´┐Ż jej zaspokojenia. Jest to brak czego´┐Ż zwi´┐Żzany nie tylko z fizjologicznym funkcjonowaniem organizmu cz´┐Żowieka, ale tak´┐Że z jego psychik´┐Ż. Jest to indywidualne do´┐Żwiadczenie pewnego stanu zwi´┐Żzanego z przynale´┐Żeniem jednostki ludzkiego do pewnej grupy spo´┐Żecznej, jej rozwojem emocjonalnym i fizycznym.
Najcz´┐Żciej i najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc potrzeba jest to nic innego jak brak pewnej rzeczy, kt´┐Żra jest niezb´┐Żdna do prawid´┐Żowego funkcjonowania organizmu i psychiki ludzkiej.

Niestety liczba potrzeb cz´┐Żowieka jest nieograniczona, a to z takiego powodu, ´┐Że sam cz´┐Żowiek jest ´┐Żr´┐Żd´┐Żem potrzeby. To on je tworzy i tylko on potrafi je zaspokaja´┐Ż.

Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż potrzeby wewn´┐Żtrzne, wynikaj´┐Żce z psychiki ludzkiej oraz potrzeby zewn´┐Żtrzne, kt´┐Żre s´┐Ż wyrazem funkcjonowania cz´┐Żowieka w konkretnym ´┐Żrodowisku i jego wsp´┐Życia z otoczeniem.

Najbardziej znanym zagadnieniem je´┐Żli chodzi o potrzeby jest teoria potrzeb Maslowa. Maslow uporz´┐Żdkowa´┐Ż wszystkie potrzeby odczuwane przez cz´┐Żowieka zgodnie z hierarchi´┐Ż i porz´┐Żdkiem ich zaspokajania. Wyr´┐Żni´┐Żo on potrzeby wy´┐Ższego i ni´┐Ższego rz´┐Żdu. Najpierw musz´┐Ż zosta´┐Ż zaspokojone te potrzeby, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż na ni´┐Ższych poziomach hierarchii, aby te z wy´┐Ższych stopni mog´┐Ży zosta´┐Ż zaspokojone.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  manager
sarkoidoza
link
psalm
ustawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.