? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest POT?

Poj´┐Żcie POTu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja POTu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

POT - (Polska Organizacja Turystyczna) - jest wyspecjalizowan´┐Ż instytucj´┐Ż promocyjn´┐Ż, kt´┐Żra jest odpowiedzialna za promocj´┐Ż Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie (13 przedstawicielstw).

POT inicjuje, opiniuje i wspomaga plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. Jest odpowiedzialna za tworzenie warunk´┐Żw do wsp´┐Żpracy administracji pa´┐Żstwowej, samorz´┐Żdu terytorialnego i przemys´┐Żu turystycznego. Zapewnia funkcjonowanie, a tak´┐Że rozwija polski system informacji turystycznej w kraju i na ´┐Żwiecie. Formalnoprawny nadz´┐Żr nad POT sprawuje Ministerstwo Gospodarki.

Celem POT jest inicjowanie powstawania regionalnych organizacji turystycznych (ROT) - obszar jednego lub wi´┐Żcej wojew´┐Żdztw oraz lokalnych organizacji turystycznych (LOT) - obszar jednej lub wi´┐Żcej jednostek samorz´┐Żdu terytorialnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  faktura
etykieta
konformizm
wirus
Calvados
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.
W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm. Wie´┐Żce Pogrzebowe Wroc´┐Żaw. Euro 2012 Wroc´┐Żaw. Zegarki.