? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż postawy rodzicielskie?

Poj´┐Żcie postaw rodzicielskich i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja postaw rodzicielskich napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

postawy rodzicielskie - 1. Akceptacja dziecka - rodzice przyjmuj´┐Ż dziecko takie, jakim ono jest (wygl´┐Żd, rozw´┐Żj umys´┐Żowy, zalety i wady) lubi´┐Ż je, chwal´┐Ż i gani´┐Ż.

2. Wsp´┐Żdzia´┐Żanie - wsp´┐Żlne zainteresowanie z dzieckiem, bawi´┐Ż si´┐Ż z nim, a dzieci pomagaj´┐Ż przy pracach domowych. Ucz´┐Ż wsp´┐Żdzia´┐Żania dla dobra i innej grupy spo´┐Żecznej.

3.Rozumna swoboda- dziecko im starsze tym mniej czasu po´┐Żwi´┐Żca rodzicom, rodzice rozumiej´┐Ż prawo dziecka do kontakt´┐Żw spo´┐Żecznych i pozostawiaj´┐Ż mu w miar´┐Ż jak dorasta, coraz wi´┐Żcej swobody. Nie przedstawiaj´┐Ż ´┐Żwiata jako pe´┐Żnego gro´┐Ż´┐Żcych niebezpiecze´┐Żstw. Ciesz´┐Ż si´┐Ż jego samodzielno´┐Żci´┐Ż i potrafi´┐Ż nim dyskretnie kierowa´┐Ż.

4. Uznanie praw dziecka - i poszanowanie jego indywidualno´┐Żci. Dziecko ponosi odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż za czyny, zna prawa i obowi´┐Żzki. Kieruj´┐Żc dzieckiem rodzice odwo´┐Żuj´┐Ż si´┐Ż do t´┐Żumaczenia i wyja´┐Żniania. Dziecko wie, czego rodzice od niego oczekuj´┐Ż i czego on mo´┐Że od nich oczekiwa´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  schizofrenia
model finansowy
WAP banking
´┐Życie
Tequila
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.