? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest postawa?

Poj´┐Żcie postawy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja postawy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

postawa - to poj´┐Żcie niezwykle wieloznaczne i jest u´┐Żywane w wielu aspektach ´┐Życia cz´┐Żowieka. Najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc jest to po prostu pewnego rodzaju uzewn´┐Żtrzniona przez dana osob´┐Ż, wyuczona i wyniesiona ze ´┐Żrodowiska, w kt´┐Żrym ´┐Ży´┐Ża, b´┐Żd´┐Ż ´┐Żyje sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do reagowania na wszelkiego rodzaju zjawiska i rzeczy w ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlony spos´┐Żb. Jest to akt woli ludzkiej, kt´┐Żry przejawia si´┐Ż w czynach jednostki. Jest to podejmowanie odpowiednich dzia´┐Ża´┐Ż zgodnie z przekonaniami o oczekiwaniami spo´┐Żecze´┐Żstwa.

Postawa ma swoje ´┐Żr´┐Żd´┐Ża i korzenie zar´┐Żwno w przyj´┐Żtym ´┐Żwiatopogl´┐Żdzie, czyli wszelkich do´┐Żwiadczeniach zar´┐Żwno intelektualnych i emocjonalnych, a tak´┐Że oraz ukszta´┐Żtowa´┐Ża si´┐Ż ona w trakcie rozwoju psychicznego cz´┐Żowieka i jego kontakt´┐Żw z otoczeniem.

Termin „postawa” zosta´┐Ż wprowadzony po raz pierwszy przez Wiliama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego. Umie´┐Żcili oni ´┐Żw termin we wst´┐Żpie do „Ch´┐Żopa polskiego w Europie i Ameryce”. Wed´┐Żug nich oznacza´┐Ż on wszelkie procesy bior´┐Żce udzia´┐Ż w tworzeniu si´┐Ż indywidualnej ´┐Żwiadomo´┐Żci cz´┐Żowieka.

Termin ten od lat pr´┐Żbuj´┐Ż dok´┐Żadnie zdefiniowa´┐Ż psycholodzy na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Zawsze jednak jest to poniek´┐Żd afektywna ocena otaczaj´┐Żcego ´┐Żwiata. Ocena ta mo´┐Że by´┐Ż zar´┐Żwno pozytywna jak i negatywna.
Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje postaw, a mianowicie akceptacji oraz odrzucenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  region
recenzja
racjonalizacja
hemoroidy
procedura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.