? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest postanowienie nieistotne?

Poj´┐Żcie postanowienia nieistotnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja postanowienia nieistotnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

postanowienie nieistotne - (naturalia negotii) (uboczne) s´┐Ż to takie postanowienia, kt´┐Żre zazwyczaj w czynno´┐Żciach prawnych danego rodzaju s´┐Ż spotykane, ale kt´┐Żrych brak nie powoduje niedoj´┐Żcia do skutku danej czynno´┐Żci prawnej. Nie musz´┐Ż one by´┐Ż ustalone przez strony w tre´┐Żci czynno´┐Żci prawnej. Na przyk´┐Żad w umowie sprzeda´┐Ży postanowieniami nieistotnymi s´┐Ż postanowienia normuj´┐Żce obowi´┐Żzek ponoszenia koszt´┐Żw opakowania i przes´┐Żania przedmiotu kupna. Doj´┐Żcie czynno´┐Żci prawnej do skutku nie jest uzale´┐Żnione od tego rodzaju postanowie´┐Ż. Je´┐Żeli w czynno´┐Żci prawnej postanowienia uboczne nie zosta´┐Ży uwzgl´┐Żdnione, to maj´┐Ż zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Je´┐Żeli np. strony w umowie sprzeda´┐Ży nie zamie´┐Żci´┐Ży postanowienia wskazuj´┐Żcego, kto ma ponie´┐Ż´┐Ż koszty przes´┐Żania lub opakowania zakupionego towaru, nie rzutuje to na wa´┐Żno´┐Ż´┐Ż zawartej umowy, obowi´┐Żzki za´┐Ż stron co do koszt´┐Żw przes´┐Żania i opakowania ustala si´┐Ż na podstawie przepis´┐Żw prawa. Przepisy te g´┐Żosz´┐Ż, ´┐Że koszty przes´┐Żania towaru ponosi kupuj´┐Żcy, a koszty opakowania ponosi sprzedawca (art. 547 k.c.).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dyfteria
hiper´┐Ż´┐Żcze
strategia
stres
handel zagraniczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.