? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest postanowienie istotne?

Poj´┐Żcie postanowienia istotnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja postanowienia istotnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

postanowienie istotne - (essentialia negotii), przez kt´┐Żre rozumie si´┐Ż postanowienia rozstrzygaj´┐Żce o kwalifikacji prawnej danej czynno´┐Żci prawnej i indywidualizuj´┐Żce j´┐Ż. Okre´┐Żlaj´┐Ż one, jakiego rodzaju czynno´┐Ż´┐Ż prawna ma doj´┐Ż´┐Ż do skutku. Istotnymi postanowieniami umowy najmu s´┐Ż np. postanowienia ustalaj´┐Żce obowi´┐Żzek udost´┐Żpnienia u´┐Żywania okre´┐Żlonej rzeczy oraz obowi´┐Żzek p´┐Żacenia okre´┐Żlonego czynszu. Umowa, w kt´┐Żrej nie jest przewidziany obowi´┐Żzek p´┐Żacenia czynszu i obowi´┐Żzek udost´┐Żpnienia u´┐Żywania rzeczy, nie mo´┐Że by´┐Ż zakwalifikowana jako umowa najmu. Przepisy prawa przewiduj´┐Ż, jakie sk´┐Żadniki s´┐Ż istotne dla danego rodzaju czynno´┐Żci prawnej. O´┐Żwiadczenia woli ustalaj´┐Żce t´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie tre´┐Ż´┐Ż, s´┐Ż wi´┐Żc istotnymi sk´┐Żadnikami umowy najmu. Bez nich nie mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do zawarcia umowy najmu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dro´┐Żd´┐Że piekarnicze
nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze
zainteresowanie
mp3
hymn
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.