? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest portfolio?

Poj´┐Żcie portfolia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja portfolia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

portfolio - to narz´┐Żdzie, kt´┐Żre ma za zadanie prezentowanie dokona´┐Ż osoby, kt´┐Żra je tworzy. To inaczej m´┐Żwi´┐Żc teczka lub zbi´┐Żr informacji o danej osobie, kt´┐Żra zawiera prezentacj´┐Ż osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż danego cz´┐Żowieka. To instrument, kt´┐Żry w ostatnim czasie coraz cz´┐Żciej wykorzystywany jest przez pracodawc´┐Żw oraz pracownik´┐Żw, kt´┐Żrzy chc´┐Ż ich zainteresowa´┐Ż swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż.

Portfolio to teczka, kt´┐Żra zawiera na przyk´┐Żad prace okre´┐Żlonego artysty. Je´┐Żli szuka on pracy czy nast´┐Żpnych zlece´┐Ż, to udaje si´┐Ż z tak´┐Ż teczk´┐Ż do potencjalnego pracodawcy i przedstawia mu swoje dotychczasowe osi´┐Żgni´┐Żcia, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż (ich opis, zdj´┐Żcia itp.) w´┐Ża´┐Żnie w portfolio. Takie portfolio to doskona´┐Ży spos´┐Żb na przedstawienie swoich umiej´┐Żtno´┐Żci. Pr´┐Żbki, kt´┐Żre za jego pomoc´┐Ż przedstawia si´┐Ż osobom zainteresowanym, mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż podstaw´┐Ż do zatrudnienia.

Portfolio nie musi wyst´┐Żpowa´┐Ż w formie teczki. W dobie korzystania z Internetu mo´┐Że mie´┐Ż form´┐Ż pliku wordÔÇÖa czy te´┐Ż mo´┐Że konstruowane by´┐Ż za po´┐Żrednictwem innych program´┐Żw. Bez wzgl´┐Żdu na form´┐Ż zawsze powinno spe´┐Żnia´┐Ż t´┐Ż sam´┐Ż funkcj´┐Ż- przedstawia´┐Ż nasz´┐Ż osob´┐Ż w jak najlepszym ´┐Żwietle. To nasza si´┐Ża przetargowa, kt´┐Żr´┐Ż musimy odpowiednio wykorzysta´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konflikt organizacyjny
stropodach
konflikt spo´┐Żeczny
sukces
b´┐Ż´┐Żkitna flaga
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.