? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest portal?

Poj´┐Żcie portalu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja portalu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

portal - to okre´┐Żlenie strony internetowej, najcz´┐Żciej wi´┐Żkszej i bardziej rozbudowanej od normalnych stron informacyjnych czy hobbystycznych. Portal internetowy, opr´┐Żcz funkcji informacyjnej, posiada r´┐Żne udogodnienia dla u´┐Żytkownika, takie jak m.in. personalizacja wygl´┐Żdu strony, wyszukiwarka stron internetowych, oferuje r´┐Żwnie´┐Ż dodatkowe us´┐Żugi, jak np. konto e-mail czy pobieranie plik´┐Żw. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż portali zach´┐Żca u´┐Żytkownik´┐Żw do wymiany zdania i dyskusji, pozwalaj´┐Żc na komentowanie artyku´┐Ż´┐Żw zamieszczanych na nim.

Z portali internetowych wykszta´┐Żci´┐Ży si´┐Ż wortale, czyli strony specjalizuj´┐Żce si´┐Ż w jednej dziedzinie kultury, hobbystycznej. Takie skupienie si´┐Ż na jak najszerszym przedstawieniu tematu ma za zadanie zwi´┐Żkszenie jako´┐Żci prezentowanych wiadomo´┐Żci i artyku´┐Ż´┐Żw.

Nazwa portal pochodzi z architektury i oznacza obramowanie drzwi wej´┐Żciowych w pa´┐Żacach, ko´┐Żcio´┐Żach, ratuszach, itp. Portale internetowe mia´┐Ży wi´┐Żc w za´┐Żo´┐Żeniu by´┐Ż bramami do Internetu, do szerokiego ´┐Żwiata dla ka´┐Żdego u´┐Żytkownika.

Obecnie mo´┐Żna zauwa´┐Ży´┐Ż, jak w´┐Ża´┐Żciciele portali internetowych walcz´┐Ż o jak najwi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż u´┐Żytkownik´┐Żw. Liczb´┐Ż odwiedzin zwi´┐Żkszaj´┐Ż nie tylko poprzez zamieszczanie nowych artyku´┐Ż´┐Żw i innych przyci´┐Żgaj´┐Żcych internaut´┐Żw rzeczy, ale tak´┐Że poprzez pozycjonowanie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Metoda Hellwiga
filia
organ pa´┐Żstwowy
bruzdkowanie
dzia´┐Żanie polityczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.