? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest porcelana?

Poj´┐Żcie porcelany i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja porcelany napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

porcelana - w dzisiejszych czasach jest bardzo chodliwym towarem w ka´┐Żdym zak´┐Żtku naszego ´┐Żwiata. Jest ona niczym innym jak wyrobem ceramicznym najwy´┐Ższej znanej nam jako´┐Żci. Najcz´┐Żciej porcelana jest wykonana z bia´┐Żej prze´┐Żwituj´┐Żcej ceramiki. Do wytwarzania jej stasujemy glinki kaolinowej z dodatkiem kwarcu a tak´┐Że skaleni. Pierwsze wzmianki o jest wytwarzaniu si´┐Żgaj´┐Ż ju´┐Ż si´┐Żdmego wieku naszej ery. Prekursorami wytwarzania porcelany byli chi´┐Żczycy, kt´┐Żrzy po dzi´┐Ż dzie´┐Ż s´┐Ż uznawani za najlepszych rzemie´┐Żlnik´┐Żw w tej bran´┐Ży. Wiele wiek´┐Żw do´┐Żwiadczenia i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenia sprawi´┐Żo, ´┐Że chi´┐Żska porcelana w dalszym ci´┐Żgu jest rarytasem dla wi´┐Żkszo´┐Żci ludzi.

Naczynia z porcelany powstaj´┐Ż w bardzo specyficznych warunkach. S´┐Ż one wypalane w bardzo wysokiej temperaturze si´┐Żgaj´┐Żcej nawet tysi´┐Żc stopni Celsjusza. Ta r´┐Żcznie robiona ceramika jest bardzo delikatna a co za tym idzie jej cena jest bardzo wysoka. Nawet dla ludzi, kt´┐Żrzy zarabiaj´┐Ż odpowiednie pieni´┐Żdze, koszty jej zakupu mog´┐Ż by´┐Ż zbyt du´┐Że. W europie porcelana znana jest od kilkuset lat jednak dopiero w osiemnastym wieku zaj´┐Żto si´┐Ż jej produkcj´┐Ż na wi´┐Żksz´┐Ż skale. Sta´┐Żo si´┐Ż tak tylko, dlatego, ´┐Że chi´┐Żczycy przez ponad tysi´┐Żc lat skrupulatnie trzymali tajemnic´┐Ż jej wyrobu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PFCC
osobowo´┐Ż´┐Ż
psychopata
partia polityczna
Tequila
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.