? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest popyt?

Poj´┐Żcie popytu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja popytu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

popyt - zestawienie ilo´┐Żci d´┐Żbr i us´┐Żug, jakie konsumenci s´┐Ż gotowi i zdolni kupi´┐Ż przy r´┐Żnych cenach w okre´┐Żlonym czasie.

Popyt kszta´┐Żtuje: cena, dochody konsument´┐Żw, gusty i preferencje, ceny substytut´┐Żw (wzrost ceny jednego dobra zwi´┐Żksza popyt na drugie), ceny d´┐Żbr komplementarnych (wzrost ceny jednego dobra zmniejsza te´┐Ż popyt na drugie), przewidywanie cen relatywnych, liczba i struktura ludno´┐Żci, efekt na´┐Żladownictwa (ludzie chc´┐Ż ubiera´┐Ż si´┐Ż podobnie do innych), efekt demonstracji (konsument chce podkre´┐Żli´┐Ż sw´┐Żj presti´┐Ż), snobizmu (kupowanie towar´┐Żw nienabywanych przez wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  niepe´┐Żnosprawno´┐Ż´┐Ż
monitor
pi´┐Żkno
skarga konstytucyjna
´┐Żegluga Gda´┐Żska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.