? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pomnik przyrody?

Poj´┐Żcie pominka przyrody i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pominka przyrody napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pomnik przyrody - termin ten funkcjonuje ju´┐Ż od pocz´┐Żtku XIX wieku, okre´┐Żla o´┐Żywion´┐Ż b´┐Żd´┐Ż nieo´┐Żywion´┐Ż natur´┐Ż, kt´┐Żra sanowi odosobniony przypadek na tle innych przedstawicieli swojego gatunku. Mo´┐Że to by´┐Ż na przyk´┐Żad ro´┐Żlina, kt´┐Żra przetrwa´┐Ża kilka wiek´┐Żw, tak jak znany w ca´┐Żej Polsce D´┐Żb Bartek o niezwyk´┐Żej rozpi´┐Żto´┐Żci korony oraz grubym pniu.

O klasyfikacji do grona pomnik´┐Żw przyrody decyduje wielko´┐Ż´┐Ż tzw. pier´┐Żnicy. Pomnikiem przyrody mo´┐Że by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż jeden, pozosta´┐Ży egzemplarz danego gatunku czy rodzaju. Pomniki przyrody znajduj´┐Ż si´┐Ż pod ochron´┐Ż. Ich usuwanie jest mo´┐Żliwe jedynie w przypadku, gdy zagra´┐Żaj´┐Ż bezpiecze´┐Żstwu ludzi.

Pomnikiem przyrody z gatunku nieo´┐Żywionych s´┐Ż na przyk´┐Żad niezwyk´┐Że jary, w´┐Żwozy, ´┐Żr´┐Żd´┐Ża, wodospady. S´┐Ż to miejsca, kt´┐Żre powsta´┐Ży i funkcjonuj´┐Ż w spos´┐Żb zupe´┐Żnie naturalny b´┐Żd´┐Ż powsta´┐Ży w spos´┐Żb naturalny a jego funkcjonowanie reguluje czynnik ludzki, np. miejscowo zmienione koryta rzek tworz´┐Żce ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż z ca´┐Żym naturalnym systemem rzecznym.

Nadanie miana pomnika przyrody jest niezwykle wa´┐Żne dla funkcjonowania wielu gatunk´┐Żw, sprowadza si´┐Ż do wi´┐Żkszej ni´┐Ż wcze´┐Żniej troski o przetrwanie w stanie nienaruszonym przez cz´┐Żowieka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bank wirtualny
hemoroidy
amortyzacja
list
cykl finansowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.