? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest p´┐Żpasiec?

Poj´┐Żcie p´┐Żpa´┐Żca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja p´┐Żpa´┐Żca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

p´┐Żpasiec - choroba o charakterze zaka´┐Żnym. To ostre, wirusowe schorzenie, kt´┐Żre wywo´┐Żuje ten sam wirus, co w przypadku ospy wietrznej. Zwykle na chorob´┐Ż t´┐Ż zapadaj´┐Ż osoby doros´┐Że. Im jeste´┐Żmy starsi, tym ryzyko zachorowania wzrasta. Schorzenie to powi´┐Żzane jest w ospa wietrzn´┐Ż. Zwykle osoby, kt´┐Żre przechodzi´┐Ży w przesz´┐Żo´┐Żci osp´┐Ż wietrzn´┐Ż, w wyniku kontaktu z wirusem, lub z osob´┐Ż, kt´┐Żra aktualnie przechodzi osp´┐Ż wietrzn´┐Ż, choruje w´┐Ża´┐Żnie na p´┐Żpa´┐Żca.

W´┐Żr´┐Żd czynnik´┐Żw, kt´┐Żre maj´┐Ż bezpo´┐Żredni wp´┐Żyw na reaktywacj´┐Ż zaka´┐Żenia, mo´┐Żna wymie´┐Ż: os´┐Żabion´┐Ż odporno´┐Ż´┐Ż, powa´┐Żne infekcje, leczenie immunosupresyjne, stresy, os´┐Żabienie, czy po r´┐Żnych szczepieniach. Cz´┐Żsto p´┐Żpasiec potrafi pojawia´┐Ż si´┐Ż u pacjenta w sta´┐Żych odst´┐Żpach czasu, na przyk´┐Żad rocznych. Zwykle pojawia si´┐Ż w okresie wiosennym, kiedy cz´┐Żsto si´┐Ż przezi´┐Żbiamy i nasz organizm jest os´┐Żabiony. W´┐Żwczas, w ka´┐Żdym kolejnym roku, mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do reaktywacji tego schorzenia.

Jakie s´┐Ż objawy p´┐Żpa´┐Żca? To przede wszystkim zmiany sk´┐Żrne. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż ma´┐Że p´┐Żcherzyki na pod´┐Żo´┐Żu rumieniowym. Mog´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż w ro´┐Żnych miejscach. Najcz´┐Żciej zlokalizowane s´┐Ż na twarzy, klatce piersiowej czy tu´┐Żowiu. Zanim zmiany si´┐Ż pojawia, wyst´┐Żpuj´┐Ż dolegliwo´┐Żci zwi´┐Żzane ze sw´┐Żdzeniem, pieczeniem czy innymi b´┐Żlami, kt´┐Żre mog´┐Ż by´┐Ż bardzo uporczywe dla pacjenta. Widocznym objawom towarzyszy tak´┐Że z´┐Że samopoczucie oraz uczucie og´┐Żlnego zm´┐Żczenia. Mog´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pojawi´┐Ż objawy gor´┐Żczkowe oraz b´┐Żle g´┐Żowy.

Leczenie p´┐Żpa´┐Żca to przede wszystkim stosowanie lek´┐Żw przeciwwirusowych. Leczenie stosuje si´┐Ż zwykle do momentu zagojenia si´┐Ż wszystkich widocznych zmian. Same zmiany traktowa´┐Ż nale´┐Ży specyfikami o dzia´┐Żaniu miejscowym. Zwykle s´┐Ż to preparaty (aerozole oraz p´┐Żyny), kt´┐Żre dzia´┐Żaj´┐Ż odka´┐Żaj´┐Żco oraz znieczulaj´┐Żco. Mog´┐Ż mie´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż dzia´┐Żanie ´┐Żci´┐Żgaj´┐Żce.

P´┐Żpasiec mo´┐Że mie´┐Ż do´┐Ż´┐Ż powa´┐Żne powik´┐Żania, je´┐Żli nie zostanie prawid´┐Żowo wyleczony. W jego wyniku mo´┐Że dochodzi´┐Ż u pacjent´┐Żw do zapalenia rog´┐Żwki oka. Mo´┐Że tak´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do pora´┐Żenia nerw´┐Żw, kt´┐Żre odpowiadaj´┐Ż za poruszanie si´┐Ż ga´┐Żki ocznej. W niekt´┐Żrych wypadkach nieleczony p´┐Żpasiec mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do cz´┐Żciowej utraty s´┐Żuchu. Mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż powik´┐Żania w postaci pora´┐Żenia nerwu twarzowego oraz neuralgii. Zatem je´┐Żli dotknie nas ta choroba- nie lekcewa´┐Żmy jej i wyleczmy j´┐Ż dok´┐Żadnie z pomoc´┐Ż lekarza.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  RSS
zabawa
zbiegowisko
Marycha
anemia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.