? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest polityka turystyczna?

Poj´┐Żcie polityki turystycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja polityki turystycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

polityka turystyczna - 1. to dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż polegaj´┐Żca na okre´┐Żleniu cel´┐Żw ekonomicznych, politycznych, spo´┐Żecznych i kulturalnych zwi´┐Żzanych z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efekt´┐Żw wynikaj´┐Żcych z istnienia popytu i poda´┐Ży, d´┐Ż´┐Żeniu do zaspokojenia potrzeb spo´┐Żecznych w zakresie uprawiania turystyki i precyzowania ´┐Żrodk´┐Żw niezb´┐Żdnych do tego.

2. to ´┐Żwiadome popieranie i kszta´┐Żtowanie turystyki przez r´┐Żnego rodzaju organizacje i instytucje wp´┐Żywaj´┐Żce swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż na wszystko to, co wa´┐Żne dla turystyki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Unity Line
´┐Żmier´┐Ż
zbiegowisko
FTP
aktywno´┐Ż´┐Ż fizyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.