? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest polityka?

Poj´┐Żcie polityki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja polityki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

polityka - w najbardziej og´┐Żlnym sensie jest definiowana jako „dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż wytyczona przez kierowniczy o´┐Żrodek organizacji spo´┐Żecznej, aby realizowa´┐Ż cele wa´┐Żne b´┐Żd´┐Ż dla jednej b´┐Żd´┐Ż dla wielu dziedzin ´┐Życia spo´┐Żecznego, przy czym mi´┐Żdzy o´┐Żrodkiem kierowniczym a cz´┐Żonkami organizacji istnieje stosunek w´┐Żadzy”.

Ka´┐Żda polityka obejmuje 3 podstawowe fazy:
1.Okre´┐Żlenie cel´┐Żw, czyli sformu´┐Żowanie odpowiedzi na pytanie:, po co dzia´┐Żamy? Co chcemy osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż?
2.Opracowanie i przyj´┐Żcie strategii, czyli okre´┐Żlanie sekwencji dzia´┐Ża´┐Ż i zada´┐Ż dla poszczeg´┐Żlnych wykonawc´┐Żw.
3.Podejmowanie dzia´┐Ża´┐Ż s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych osi´┐Żganych z´┐Żo´┐Żonych cel´┐Żw.

Podmiotem polityki jest najcz´┐Żciej pa´┐Żstwo i zwi´┐Żzane z nim instytucje.
Podmiotem polityki jest r´┐Żwnie´┐Ż wsp´┐Żlnota samorz´┐Żdowa na szczeblu gminy powiatu wojew´┐Żdztwa. Podmiotami ustalaj´┐Żcymi polityk´┐Ż lokaln´┐Ż s´┐Ż rady gminne i powiatowe. Podmiotami ustalaj´┐Żcymi polityk´┐Ż regionaln´┐Ż s´┐Ż sejmiki wojew´┐Żdztwa.
Podmiotami stosuj´┐Żcymi polityk´┐Ż lokaln´┐Ż s´┐Ż w´┐Żjtowie gmin wiejskich, burmistrzowie ma´┐Żych miast, prezydenci du´┐Żych miast i zarz´┐Żdy powiatowe.
Podmiotami stosuj´┐Żcymi polityk´┐Ż regionaln´┐Ż s´┐Ż zarz´┐Żdy wojew´┐Żdztwa z marsza´┐Żkiem na czele.
Podmiotem polityki lokalnej i regionalnej s´┐Ż lokalne i regionalne potrzeby zbiorowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wysypisko ´┐Żmieci
dziura ozonowa
taniec
pastel
Unia Europejska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.