? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest poj´┐Żcie?

Poj´┐Żcie poj´┐Żcia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja poj´┐Żcia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

poj´┐Żcie - to okre´┐Żlenie abstrakcyjnego, my´┐Żlowego odpowiednika przedmiotu. Wraz ze zdefiniowaniem poj´┐Żcie ulega transformacji w termin.

Istnieje kilka rozr´┐Żnie´┐Ż poj´┐Żcia w zale´┐Żno´┐Żci od uj´┐Żcia. I tak w psychologii poj´┐Żcie okre´┐Żla umys´┐Żow´┐Ż reprezentacj´┐Ż obiekt´┐Żw i zjawisk, w logice oznacza nazw´┐Ż generaln´┐Ż, a w j´┐Żzykoznawstwie - element znaczony znaku j´┐Żzykowego.

Wed´┐Żug psychologii kreowanie poj´┐Ż´┐Ż u´┐Żatwia nam gromadzi´┐Ż i porz´┐Żdkowa´┐Ż nasz´┐Ż wiedz´┐Ż o ´┐Żwiecie i jest podstawow´┐Ż funkcj´┐Ż naszych umys´┐Ż´┐Żw, tworzon´┐Ż przez nas ju´┐Ż od najm´┐Żodszych lat.

Mo´┐Żna tu wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje poj´┐Ż´┐Ż: klasyczne (arystotelesowskie, matrycowe) i naturalne (inaczej rozmyte). Pierwszy typ posiada ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone granice, wyznaczone przez warunki konieczne i wystarczaj´┐Żce do uznania obiektu za w´┐Ża´┐Żciwy. Poj´┐Żcia naturalne natomiast opieraj´┐Ż si´┐Ż na instynktownym d´┐Ż´┐Żeniu do wpasowania obiektu w nasz´┐Ż obecn´┐Ż wiedz´┐Ż, bez dodatkowych definicji. U´┐Żatwiaj´┐Ż one komunikacj´┐Ż, rozumienie rzeczywisto´┐Żci, a tak´┐Że dopuszczaj´┐Ż manipulowanie na reprezentacjach obiekt´┐Żw zamiast na nich samych.

Znaczenie poszczeg´┐Żlnych poj´┐Ż´┐Ż zawieraj´┐Ż s´┐Żowniki, a tak´┐Że r´┐Żne ksi´┐Ż´┐Żki naukowe. Poj´┐Żcia nie stanowi´┐Ż katalogu zamkni´┐Żtego. Codziennie powstaj´┐Ż nowe okre´┐Żlenia na przedmioty, zjawiska itp.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kapita´┐Ż ludzki
reumatyzm
artretyzm
kamica fosforanowa
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.