? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pogoda?

Poj´┐Żcie pogody i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pogody napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pogoda - to poj´┐Żcie, kt´┐Żrym okre´┐Żla si´┐Ż kr´┐Żtkotrwa´┐Że zmiany dolnych warstw atmosfery. Je´┐Żeli pewne zmiany pogodowe wyst´┐Żpuj´┐Ż na danym terytorium przez stosunkowo d´┐Żugi okres czasu, liczony w dziesi´┐Żtkach lat, m´┐Żwimy o klimacie danego obszaru.
Nale´┐Ży wi´┐Żc odr´┐Żni´┐Ż klimat od pogody. Pierwszym zjawiskiem zajmuje si´┐Ż metodologia, a drugim klimatologia. Klimat jest poj´┐Żciem abstrakcyjnym, gdy´┐Ż w por´┐Żwnaniu do pogody, nie mo´┐Żna go zobaczy´┐Ż.

Na okre´┐Żlenie pogody ma wp´┐Żyw temperatura powietrza, kt´┐Żra jest cieplnym stanem powietrza, ci´┐Żnienie atmosferyczne, wilgotno´┐Ż´┐Ż, a tak´┐Że takie czynniki jak nas´┐Żonecznienie, wiatr, opady atmosferyczne czy zjawiska atmosferyczne.

Pogod´┐Ż badaj´┐Ż stacje meteorologiczne. Dzi´┐Żki specjalnym urz´┐Żdzeniom synoptycy mog´┐Ż przewidzie´┐Ż pogod´┐Ż na dany rok, dany miesi´┐Żc, dzie´┐Ż, a nawet por´┐Ż dnia.

Cz´┐Żsto te´┐Ż prognoz´┐Ż pogody wyczytuje si´┐Ż w spos´┐Żb naturalny z ro´┐Żlin. Niekt´┐Żrzy ludzie i zwierz´┐Żta potrafi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż przewidzie´┐Ż zmiany ci´┐Żnienia, czy du´┐Że wahania temperatury i opady. Zazwyczaj towarzyszy temu reumatyzm, niespokojno´┐Ż´┐Ż, a tak´┐Że b´┐Żle, w tym cz´┐Żsto migreny.
Chocia´┐Ż nauki klimatologia i meteorologia si´┐Ż przenikaj´┐Ż, to jednak posiadaj´┐Ż inny przedmiot badan. R´┐Żne motywy i cele dotycz´┐Żce atmosfery.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  medycyna
wydatek
wi´┐Ż spo´┐Żeczna
energia
inwestycje turystyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.