? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest poda´┐Ż?

Poj´┐Żcie poda´┐Ży i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja poda´┐Ży napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

poda´┐Ż - zestawienie ilo´┐Ż´┐Ż d´┐Żbr, kt´┐Żre producenci s´┐Ż gotowi dostarczy´┐Ż w okre´┐Żlonym czasie i przy r´┐Żnych cenach.

Kszta´┐Żtuje poda´┐Ż: cena czynnik´┐Żw produkcji (zale´┐Ży od zasob´┐Żw czynnik´┐Żw produkcji, stopnia wykorzystania zasob´┐Żw, stopnia organizacji), warunki finansowo kredytowe, warunki zaopatrzenia wytw´┐Żrczego (dotyczy zakupu nowych urz´┐Żdze´┐Ż), zdolno´┐Ż´┐Ż przewidywania cen przez wytw´┐Żrc´┐Żw, liczba przedsi´┐Żbiorstw w ga´┐Ż´┐Żzi, mo´┐Żliwo´┐Żci wytw´┐Żrcze, popyt konsument´┐Żw, cel dzia´┐Ża´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwa, inne (pogoda, polityka pa´┐Żstwa, import, eksport).

Prawo poda´┐Ży - wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilo´┐Żci tego produktu, spadek cen wywo´┐Żuje zmniejszenie oferowanych ilo´┐Żci produktu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gatunek literacki
kom´┐Żrka
dziura ozonowa
rynek docelowy
siatk´┐Żwka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.