? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest podatek?

Poj´┐Żcie podatku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja podatku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

podatek - podatkiem nazywamy ka´┐Żd´┐Ż op´┐Żat´┐Ż pieni´┐Żn´┐Ż, kt´┐Żra nie podlega zwrotowi i jest wykorzystywana przez podmiot, kt´┐Żry ow´┐Ż op´┐Żat´┐Ż pobiera. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw jest to pa´┐Żstwo, lub podmiot o znaczeniu terytorialnym (wojew´┐Żdztwo, stan itp.). Podatek to rodzaj daniny, kt´┐Żra charakteryzuje si´┐Ż czterema cechami: jest bezzwrotna, nieodp´┐Żatna, przymusowa i powszechna. Te cechy wyznaczaj´┐Ż wszelkie op´┐Żaty typu VAT, CIT i akcyz´┐Ż. Podatek cz´┐Żsto wyst´┐Żpuje w formie niejawnej, kiedy cz´┐Żowiek nie musi zdawa´┐Ż sobie sprawy z jego op´┐Żacania (VAT, akcyza), albo w postaci jawnej - PIT, CIT.

Podatki istniej´┐Ż praktycznie od zawsze. Ju´┐Ż w staro´┐Żytnym Egipcie zabierano rolnikom pewn´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż zbior´┐Żw, rzemie´┐Żlnikom ich wyroby a kupcom pieni´┐Żdze. Daniny w tej formie przeznaczane by´┐Ży na potrzeby urz´┐Żd´┐Żw i armii. Typowe podatki pieni´┐Żne wprowadzono w Rzymie. Pocz´┐Żtkowo podatki nie mia´┐Ży zbyt du´┐Żego znaczenia, gdy´┐Ż dochody w´┐Żadcy pochodzi´┐Ży z innych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż, ale wraz ze zmianami ustroj´┐Żw znaczenie obowi´┐Żzkowych danin pieni´┐Żnych wzros´┐Żo.

Obecnie podatki cz´┐Żsto uznawane s´┐Ż przez spo´┐Żecze´┐Żstwo za wysokie, skutkiem czego niejednokrotnie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż negatywne g´┐Żosy w stosunku do pa´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tkanka
ochrona praw
marka produktu
mocznica
mi´┐Żnie brzucha
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.