? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż p´┐Żytki wzorcowe?

Poj´┐Żcie pztek wyorcowzch i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pztek wyorcowzch napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

p´┐Żytki wzorcowe - w budowie maszyn jako wzorce d´┐Żugo´┐Żci ,s´┐Ż to prostopad´┐Żo´┐Żciany o znormalizowanych wym. S´┐Ż one wykonywane ze stali stopowej narz´┐Żdziowej hartowanej do twardo´┐Żci nie mniejszej ni´┐Ż 62HRC dwie przeciwleg´┐Że pow.prostopad´┐Żo´┐Żcianu o zwierciadlanym odbiciu m1 i m2 s´┐Ż powierzchniami mierniczymi N jest wymiarem nominalnym (znamionowym) p´┐Żytki ,w trakcie pomiar´┐Żw p´┐Żytki uk´┐Żada si´┐Ż w zestawy wymiarowe zwane stosami , s´┐Ż 3 rozmiary p´┐Żytek:ma´┐Ży(47 el),´┐Żredni(76 el),du´┐Ży( 103 elementy).Wymiary nomin. p´┐Żytek z kompletu s´┐Ż tak dobrane aby mo´┐Żna by´┐Żo z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w okre´┐Żlonym zakresie ka´┐Żdy wymiar o stopniowaniu co najmniej 0.005 mm , mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż wykorzysta´┐Ż zestawy p´┐Żytek uzupe´┐Żniaj´┐Żcych :komplet mikronowy(o stopniowaniu co0.001 mm),setkowy(0.01 mm),uzupe´┐Żniaj´┐Żce(ponad 0.01 mm)Graniczne dopuszczalne odchy´┐Żki wymiaru ´┐Żrodkowego p´┐Żytek w I klasie dok´┐Żadno´┐Żci przy wymiarze do 10 mm wynosz´┐Ż -+0,25μm do 100 mm -+0,6μm.P´┐Żytki s´┐Ż przechowywane w drewnianych pude´┐Żkach ,u´┐Żywa si´┐Ż ich do mierzenia sprawdzian´┐Żw , do dok´┐Żadnego mierzenia nastaw´┐Żw przyrz´┐Żd´┐Żw mierniczych oraz w specjalnych metodach pomiarowych (pomiar sto´┐Żk´┐Żw ,pochyle´┐Ż,kata) przed przyst´┐Żpieniem do sk´┐Żadania zestawu ustala si´┐Ż zakres za pomoc´┐Ż jednej z metod bezpo´┐Żrednich a nast´┐Żpnie tworzy si´┐Ż zestawy pomiarowe tak aby zestaw sk´┐Żada´┐Ż si´┐Ż mo´┐Żliwie najmniejszej ilo´┐Żci p´┐Żytek Przyk´┐Żadowe tworzenie zestawu o grubo´┐Żci 36,725 pierwsza p´┐Żytka 1,005 druga 1,22 trzecia 4,05 czwarta 30 mm=36,725 mm. Powierzchnie p´┐Żytek musz´┐Ż by´┐Ż odt´┐Żuszczone i wyci´┐Żgamy je p´┐Żset´┐Ż lub przez materia´┐Ż nie r´┐Żkami , zestawy p´┐Żytek powinny by´┐Ż u´┐Żytkowane mo´┐Żliwie kr´┐Żtka aby unikn´┐Ż´┐Ż ich korozji, uk´┐Żadamy je najpierw du´┐Że potem ma´┐Że na koniec ´┐Żrednie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sperma
wata szklana
poda´┐Ż turystyczna
urbanizacja
diagnoza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.