? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� p�ytki k�towe?

Poj�cie p�ytek k�towzch i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja p�ytek k�towzch napisana w spos�b zrozumia�y.

p�ytki k�towe - wykonane w postaci cienkich ,p�askich wielobok�w o r�nych kszta�tach ,P�ytki k�towe Johansson’a pozwalaj� na zestawienie dowolnego k�ta z najmniejszym stopniowaniem co1st i dok�adno�ci� 24’’

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  cierpienie
AIDS
konflikt spo�eczny
serwer
rynek pracy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.