? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest p´┐Żonica?

Poj´┐Żcie p´┐Żonicy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja p´┐Żonicy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

p´┐Żonica - choroba, kt´┐Żr´┐Ż wszyscy znamy pod mianem szkarlatyna. To choroba o charakterze zaka´┐Żnym. Wywo´┐Żuj´┐Ż ja paciorkowce beta- hemolizuj´┐Żce grupy A. Od momentu zaka´┐Żenia do wyst´┐Żpienia objaw´┐Żw choroby up´┐Żywa maksymalnie tydzie´┐Ż, lecz zwykle okres wyl´┐Żgania choroby to 2-4 dni.

Jak mo´┐Żna si´┐Ż zarazi´┐Ż ta chorob´┐Ż? Poprzez kontakt z osob´┐Ż, kt´┐Żra jest ju´┐Ż chora. Chocia´┐Ż czasami zdarza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż tak, ´┐Że nosicielem tej bakterii jest osoba zupe´┐Żnie zdrowia. Do zara´┐Żenia mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż tak´┐Że w trakcie poprzez u´┐Żywanie tych samych sprz´┐Żt´┐Żw co osoba chora, lub poprzez kontakt z zara´┐Żon´┐Ż odzie´┐Ż´┐Ż.

Wszelkie objawy tej choroby zaczynaj´┐Ż si´┐Ż od wysokiej temperatury. Gor´┐Żczce towarzysz´┐Ż cz´┐Żsto wymioty, po´┐Ż´┐Żczone z b´┐Żlami g´┐Żowy. Mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż b´┐Żl brzucha. Pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż wysypka rumieniowa. Wysypka ta obejmuje ca´┐Że nasze cia´┐Żo, z wyj´┐Żtkiem tzw. Tr´┐Żjk´┐Żta Fi´┐Żatowa. Ten tr´┐Żjk´┐Żt to miejsce na naszej twarzy, od nosa i wok´┐Ż naszych ust. Czasami wysypka ta mo´┐Że mie´┐Ż charakter pot´┐Żwkowy oraz krwotoczny. Dochodzi r´┐Żwnie´┐Ż do zmian wewn´┐Żtrz naszego organizmu. Gard´┐Żo, najpierw zaczerwienione, z up´┐Żywem czasu pokrywa si´┐Ż nalotem (j´┐Żzyk, migda´┐Żki itp.). Na j´┐Żzyku po jakim´┐Ż czasie zaczynaj´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż brodawki j´┐Żzykowe, a sam j´┐Żzyk- najpierw bia´┐Ży od nalotu- staje si´┐Ż malinowy.

Widoczne objawy mog´┐Ż ust´┐Żpi´┐Ż po mniej wi´┐Żcej dw´┐Żch- trzech tygodniach. W´┐Żwczas dochodzi zwykle do otr´┐Żbiastego ´┐Żuszczenia si´┐Ż sk´┐Żry. Najcz´┐Żciej ´┐Żuszczenie obejmuje d´┐Żonie oraz stopy. P´┐Żonica mo´┐Że mie´┐Ż powa´┐Żne skutki dla zdrowia pacjent´┐Żw, je´┐Żli nie b´┐Żdzie leczona. Mo´┐Że na przyk´┐Żad by´┐Ż przyczyn´┐Ż gor´┐Żczki reumatycznej, zapalenia nerek itp. Dlatego te´┐Ż najlepiej jest skorzysta´┐Ż z pomocy lekarza. Koniecznie trzeba b´┐Żdzie przyjmowa´┐Ż antybiotyk. Zwykle jest to preparat na bazie penicyliny. Poza tym osoba chora przez ca´┐Ży czas trwania choroby powinna przebywa´┐Ż w domu i stara´┐Ż si´┐Ż odpocz´┐Ż´┐Ż- mo´┐Że to przy´┐Żpieszy´┐Ż proces leczenia. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stosowa´┐Ż preparaty, kt´┐Żre zawieraj´┐Ż w sobie witamin´┐Ż C.

W przypadku tej choroby nale´┐Ży niezw´┐Żocznie podj´┐Ż´┐Ż leczenie. Dzi´┐Żki niemu zapobiegniemy wszelkim „efektom ubocznym” tego schorzenia. A je´┐Żli je wyleczymy- istnieje bardzo ma´┐Że prawdopodobie´┐Żstwo tego, ´┐Że dotknie nas ono ponownie. Zatem je´┐Żli tylko zauwa´┐Żymy u siebie niepokoj´┐Żce objawy, kt´┐Żre wskazywa´┐Ż b´┐Żd´┐Ż na t´┐Ż chorob´┐Ż- niezw´┐Żocznie udajmy si´┐Ż do lekarza.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  apostazja
pas nadmorski
DVD
bilans maj´┐Żtkowy
kamica ´┐Ż´┐Żciowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.