? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest plik?

Poj´┐Żcie pliki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pliki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

plik - jest to zbi´┐Żr danych o okre´┐Żlonej wielko´┐Żci, kt´┐Żre dla u´┐Żytkownika systemu stanowi´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż. W pliku mo´┐Żna zapisa´┐Ż stworzone przez program informacje a jednocze´┐Żnie pliki same mog´┐Ż nim by´┐Ż.

Mo´┐Żna wprowadzi´┐Ż rozszerzenie pliku, kt´┐Żre jest fragmentem jego nazwy i najcz´┐Żciej s´┐Ż to 3 ostatnie litery po kropce. Dzi´┐Żki rozszerzeniu mo´┐Żna rozpozna´┐Ż format pliku, kt´┐Żry przegl´┐Żdamy. Bardzo cz´┐Żsto wykorzystywane s´┐Ż do zapisywania muzyki i s´┐Ż to pliki d´┐Żwi´┐Żkowe natomiast do zapisywania obraz´┐Żw nadaj´┐Ż si´┐Ż pliki graficzne. Wiele os´┐Żb korzysta z plik´┐Żw filmowych, kt´┐Żre odtwarzaj´┐Ż wybrany obraz oraz pliki tekstowe, kt´┐Żre wykorzystywane s´┐Ż zapisywania i odczytywania r´┐Żnych tre´┐Żci.

Pliki mo´┐Żna zapisywa´┐Ż zar´┐Żwno w komputerze jak i na p´┐Żytach czy na pen- drivie. Nie ma ograniczenia je´┐Żeli chodzi o wielko´┐Ż´┐Ż plik´┐Żw i ich zawarto´┐Żci. Powinny by´┐Ż one przechowywane w odpowiedni spos´┐Żb, tak by nikt nieodpowiedni nie mia´┐Ż dost´┐Żpu do zapisanych przez nas informacji. Obecnie pliki mo´┐Żna przesy´┐Ża´┐Ż sobie za pomoc´┐Ż Internetu dzi´┐Żki czemu trafiaj´┐Ż do w´┐Ża´┐Żciwego odbiorcy. Wszystkie pliki nale´┐Ży zachowa´┐Ż gdy´┐Ż mog´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że b´┐Żdziemy chcieli jeszcze z nich skorzysta´┐Ż i nie b´┐Żdziemy musieli tworzy´┐Ż nowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  recenzja
gatunek literacki
brud
oferta
aspartam
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.