? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest planowanie?

Poj´┐Żcie planowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja planowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

planowanie - organizowanie rozwoju gospodarczego na podstawie sp´┐Żjnej i mo´┐Żliwie optymalnej struktury cel´┐Żw i odpowiadaj´┐Żcych im ´┐Żrodk´┐Żw dzia´┐Żania. Stosuj´┐Żc techniki prognozowania (prognoza gospodarcza) i programowanie w d´┐Ż´┐Żeniu do osi´┐Żgni´┐Żcia po´┐Ż´┐Żdanych wynik´┐Żw ekonomicznych, odnosi si´┐Ż ono zar´┐Żwno do dzia´┐Żalno´┐Żci przedsi´┐Żbiorstwa, instytucji publicznej, jak i nawet pojedynczej jednostki. W praktyce termin ten u´┐Żywany jest przede wszystkim do okre´┐Żlania zbioru czynno´┐Żci polegaj´┐Żcych na ´┐Żwiadomym organizowaniu rozwoju ekonomicznego w skali ca´┐Żego kraju.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  libor
B2C
bia´┐Żaczka
decyzja polityczna
reumatyzm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.