? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest plan?

Poj´┐Żcie planu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja planu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

plan - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre mo´┐Że mie´┐Ż bardzo wiele znacze´┐Ż. Znaczenia te czasami ca´┐Żkowicie od siebie odbiegaj´┐Ż tematycznie. M´┐Żwi´┐Żc, ´┐Że mamy plan, mo´┐Żemy mie´┐Ż na przyk´┐Żad na my´┐Żli, ´┐Że mamy jaki´┐Ż projekt lub pomys´┐Ż. Tak wi´┐Żc plan na weekend jest jednocze´┐Żnie naszym pomys´┐Żem na sp´┐Żdzenie weekendu. M´┐Żwi´┐Żc plan mo´┐Żemy mie´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż na my´┐Żli rozk´┐Żad zaj´┐Ż´┐Ż w szkole, czyli po prostu- plan lekcji. Okre´┐Żlenie plan mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż jaki´┐Ż program zada´┐Ż, kt´┐Żry zamierzamy wykona´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci.

Plan mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż rysunek lub map´┐Ż jakiego´┐Ż terenu czy miasta i ulic. Taki plan pomaga si´┐Ż nam porusza´┐Ż po danym terenie. Poj´┐Żcie to mo´┐Że mie´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zastosowanie na przyk´┐Żad w malarstwie. Cz´┐Żsto s´┐Żyszy si´┐Ż, ´┐Że na pierwszym planie jakiego´┐Ż obrazu znajduje si´┐Ż to i to. Przez pierwszy plan rozumie si´┐Ż oczywi´┐Żcie to, co jest na przedzie. Chodzi zatem o perspektyw´┐Ż. Poj´┐Żcie, jakim jest plan, mo´┐Żna stawa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż do okre´┐Żlania sytuacji, w kt´┐Żrej kto´┐Ż nie m´┐Żg´┐Ż zrobi´┐Ż czego´┐Ż, co zamierza´┐Ż, z powodu innej sytuacji czy osoby. M´┐Żwimy w´┐Żwczas, ´┐Że kto´┐Ż pokrzy´┐Żowa´┐Ż nam plany.

Jak wida´┐Ż, poj´┐Żcie to funkcjonuje w wielu r´┐Żnorodnych dziedzinach ´┐Życia i ma bardzo wiele znacze´┐Ż i funkcji. Ci´┐Żko by´┐Żo by si´┐Ż nam oby´┐Ż bez tego sformu´┐Żowania.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PART
nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze
osobowo´┐Ż´┐Ż
kamica ´┐Ż´┐Żciowa
rodzina
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.