? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ping?

Poj´┐Żcie pingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ping - (Packet Internet Groper) to nazwa jednego z program´┐Żw, kt´┐Żrego u´┐Żywa si´┐Ż w sieciach komputerowych TCP/IP. Program ten s´┐Żu´┐Ży do dzia´┐Żania, jakim jest diagnozowanie po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż sieciowych. Ping pozwala nam sprawdzi´┐Ż, czy pomi´┐Żdzy hostem testowanym oraz testuj´┐Żcym wyst´┐Żpuje po´┐Ż´┐Żczenie. Dzi´┐Żki programowi mo´┐Żliwe jest tak´┐Że okre´┐Żlenie jako´┐Żci tego po´┐Ż´┐Żczenia.

Program ping, korzystaj´┐Żc z protoko´┐Żu ICMP wysy´┐Ża specjalne pakiety. Okre´┐Żlane s´┐Ż one mianem pakiet´┐Żw Echo Reguest i Echo Reply. Pakiety te obs´┐Żugiwane s´┐Ż przez wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż serwer´┐Żw. Program ping umo´┐Żliwia sprawdzenie, czy dana siec komputerowa dzia´┐Ża poprawnie czy te´┐Ż nie.

Stosowanie blokady wysy´┐Żania pakiet´┐Żw- odpowiedzi to jeden ze sposob´┐Żw na ochron´┐Ż przed niebezpiecznymi atakami z sieci. W tym celu stosuje si´┐Ż specjalny filtry w routerach oraz tak zwane zapory sieciowe.

Ping zawdzi´┐Żcza swoj´┐Ż nazw´┐Ż charakterystycznemu odg´┐Żosowi. Podobny jest on d´┐Żwi´┐Żkom, jakie wydaje echo sonarowe. Program ping to element, w kt´┐Żry wyposa´┐Żone s´┐Ż wszystkie powszechnie u´┐Żywane programy operacyjne. Za jego pomoc´┐Ż mo´┐Żna sprawdzi´┐Ż, czy istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż przesy´┐Żu danych pomi´┐Żdzy dwoma r´┐Żnymi punktami, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w Internecie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  technologia informatyczna
cukrzyca
pylica p´┐Żuc
resocjalizacja
skarga konstytucyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.