? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest PHP?

Poj´┐Żcie PHP i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja PHP napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

PHP - jest to informatyczny j´┐Żzyk programowania oparty na skryptach. PHP s´┐Żu´┐Ży g´┐Ż´┐Żwnie do tworzenia stron internetowych. J´┐Żzyk PHP doskonale obs´┐Żuguje wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż popularnych baz danych takich jak na przyk´┐Żad: MySQL, Oracle, DB2Postgres, Mssql, i inne.

W PHP powsta´┐Ża bardzo du´┐Ża cz´┐Ż´┐Ż obecnie u´┐Żywanych aplikacji internetowych, takich jak niezwykle rozbudowane lub ma´┐Że systemy zarz´┐Żdzania tre´┐Żci´┐Ż, aplikacje pocztowe, systemy for´┐Żw i paneli dyskusyjnych. PHP przyszed´┐Ż tez z pomoc´┐Ż bazom danych. Struktura zbudowana jest poprzez ca´┐Ży system zagnie´┐Żd´┐Że´┐Ż r´┐Żnego typu komend, kt´┐Żre mog´┐Ż liczy´┐Ż nawet kilkadziesi´┐Żt poziom´┐Żw. Przy du´┐Żej ilo´┐Żci poziom´┐Żw, cz´┐Żsto niestety programi´┐Żci maj´┐Ż k´┐Żopoty z prawid´┐Żowym dzia´┐Żaniem skrypt´┐Żw.

J´┐Żzyk programowania PHP wyposa´┐Żony jest w mnogo´┐Ż´┐Ż r´┐Żnorakich funkcji. Najpowa´┐Żniejszym mankamentem z tych dodatkach jest fakt, i´┐Ż programi´┐Żci u´┐Żywaj´┐Ż niekt´┐Żrych nazw zamienne. Przy ogromnym rozwoju tego systemu nast´┐Żpi´┐Ż swojego rodzaju ba´┐Żagan, wywo´┐Żany w´┐Ża´┐Żnie przez niejednolite nazewnictwo.

PHP jest jednym z najpopularniejszych j´┐Żzyk´┐Żw programowania, trudno si´┐Ż temu dziwi´┐Ż w dobie jak rozwini´┐Żtej sieci internetowej. Z ka´┐Żdym rokiem coraz wi´┐Żcej stron internetowych budowanych jest za pomoc´┐Ż PHP.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ruchliwo´┐Ż´┐Ż spo´┐Żeczna
kultura
rytua´┐Ż
naczynia krwiono´┐Żne
Internet
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.