? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pH?

Poj´┐Żcie pH i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pH napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pH - parametr pH jest ujemnym logarytmem ze st´┐Żenia jon´┐Żw wodorowych, okre´┐Żlony wzorem:
pH = -log10 [H+] lub [H+] = 10-pH. Zar´┐Żwno samo poj´┐Żcie jak i skal´┐Ż pH wprowadzi´┐Ż w 1909 roku du´┐Żski chemik Soeren Peter Soerensen.

Roztwory wodne wszystkich substancji mog´┐Ż mie´┐Ż odczyn kwa´┐Żny, oboj´┐Żtny lub zasadowy. Skala Soerensena informuje o dok´┐Żadnym stosunku st´┐Żenia jon´┐Żw H+ i OH- w danym roztworze, co jest znacznie bardziej precyzyjn´┐Ż informacj´┐Ż ni´┐Ż opisowe okre´┐Żlenie kwasowo´┐Żci. Skala pH mie´┐Żci si´┐Ż w przedziale od 0 do 14. Odczyn pH od 0 do 6 to odczyn kwa´┐Żny, poniewa´┐Ż [H+] > [OH-], odczyn pH r´┐Żwny 7 to odczyn oboj´┐Żtny, poniewa´┐Ż [H+] = [OH-], natomiast odczyn pH od 8 do 14 to odczyn zasadowy, poniewa´┐Ż [H+] < [OH-]. Skala pH jest szczeg´┐Żlnie miarodajna w przypadku rozcie´┐Żczonych roztwor´┐Żw kwas´┐Żw, zasad oraz ich soli.

Do okre´┐Żlania pH u´┐Żywa si´┐Ż wska´┐Żnik´┐Żw kwasowo´┐Żci, czyli substancji, kt´┐Żrych kolor zale´┐Ży od pH roztworu. Do popularnych wska´┐Żnik´┐Żw nale´┐Ż´┐Ż: b´┐Ż´┐Żkit bromotymolowy, b´┐Ż´┐Żkit tymolowy, czerwie´┐Ż metylowa, fenoloftaleina, lakmus, oran´┐Ż metylowy. W praktyce u´┐Żywa si´┐Ż papierk´┐Żw nas´┐Żczonych mieszanin´┐Ż substancji wska´┐Żnikowych, kt´┐Żre zmieniaj´┐Ż kolor w szerokim zakresie pH.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  hymn
poda´┐Ż
zapalenie osierdzia
my´┐Żlenie grupowe
gilotyna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.