? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa?

Poj´┐Żcie perspektywy spo´┐Żeczno kulturowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja perspektywy spo´┐Żeczno kulturowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa - zak´┐Żada, ze przekonania, upodobania i polityczne sympatie jednostki kszta´┐Żtuj´┐Ż si´┐Ż pod wp´┐Żywem takich czynnik´┐Żw jak narodowo´┐Ż´┐Ż, klasa spo´┐Żeczna i aktualna sytuacja historyczna. Teoretycy skupiaj´┐Ż si´┐Ż na roli norm spo´┐Żecznych, czyli regu´┐Ż dotycz´┐Żcych akceptowanych zachowa´┐Ż. Centralne miejsce zajmuje kultura, szeroko zdef. Jako wierzenia, zwyczaje i przekonania wsp´┐Żlne dla grupy ´┐Żyj´┐Żcych w okre´┐Żlonym miejscu i czasie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pami´┐Ż´┐Ż
PTTK
bud´┐Żet pa´┐Żstwa
rynek docelowy
opis
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.