? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pener?

Poj´┐Żcie penera i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja penera napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pener - jest slangowym (w slangu m´┐Żodzie´┐Żowym niekt´┐Żrych region´┐Żw Polski) wyra´┐Żeniem okre´┐Żlaj´┐Żcym cz´┐Żowieka pochodz´┐Żcego z marginesu spo´┐Żecznego. W tym znaczeniu pokrewne okre´┐Żlenia to na przyk´┐Żad ´┐Żebrak, kloszard, pijak, niechluj, degenerat.

S´┐Żowo pener wywodzi si´┐Ż z gwary pozna´┐Żskiej i znaczy tyle co lump lub menel. Mo´┐Że te´┐Ż oznacza´┐Ż chuligana z biednej dzielnicy miasta.

W rejonie Sosnowca u´┐Żywane s´┐Ż tak´┐Że pokrewne s´┐Żowu pener okre´┐Żlenia przymiotnikowe lub przys´┐Ż´┐Żwkowe takie jak: penerski, penerska, penersko. Przy czym dok´┐Żadne znaczenie tych okre´┐Żle´┐Ż jest ´┐Żci´┐Żle zale´┐Żne od kontekstu. G´┐Ż´┐Żwnie oznaczaj´┐Ż co´┐Ż bardzo negatywnego, jednak w pewnych kontekstach maj´┐Ż te´┐Ż znacznie pozytywne.

Na zmian´┐Ż zwyczajowego znaczenia s´┐Żowa w ostatnim czasie istotnie wp´┐Żywa ´┐Żrodowisko artystyczne Poznania. Mi´┐Żdzy innymi funkcjonuj´┐Żca w stolicy Wielkopolski grupa artystyczna Penerstwo. Grupa poszukuje w´┐Żasnych ´┐Żrodk´┐Żw wyrazu, stawia na indywidualizm niezafa´┐Ższowany konwencj´┐Ż, energi´┐Ż i intensywno´┐Ż´┐Ż. Redefinicja terminu wynika tak´┐Że z tw´┐Żrczo´┐Żci raperskiej, gdzie penerstwu nadaje si´┐Ż istotne znaczenie jako ´┐Żrodowisku z kt´┐Żrego si´┐Ż wyrasta i od kt´┐Żrego nie nale´┐Ży si´┐Ż odcina´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  izolacja akustyczna
nieruchomo´┐Ż´┐Ż
kapita´┐Ż ludzki
energia
kryzys
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.