? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pedagogika?

Poj´┐Żcie pedagogiki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pedagogiki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pedagogika - nauka ustalaj´┐Żca i formu´┐Żuj´┐Żca cele do wychowania do rekreacji. Np. kszta´┐Żtowanie odpowiedzialno´┐Żci, ´┐Żwiadome wp´┐Żywanie jednostki na zdrowie w´┐Żasne i rodziny, wykszta´┐Żcenie do stwarzania w´┐Ża´┐Żciwych warunk´┐Żw do uprawiania rekreacji, to jest r´┐Żnego typu zaj´┐Ż´┐Ż podejmowanych w czasie wolnym, dobrowolnych w celu ukszta´┐Żtowania w´┐Żasnej osobowo´┐Żci i odnowy si´┐Ż psychofizycznych.

Pedagogika ma zwi´┐Żzek z takimi naukami, jak:
historia wychowania,
socjologia wychowania czasu wolnego,
psychologia wychowawcza,
filozofia wychowania,
nauki biomedyczne,
• inne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kana´┐Ż dystrybucji
skala Ravena
nar´┐Żd
katalog
aspartam
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.