? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest patologia?

Poj´┐Żcie patologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja patologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

patologia - to najpro´┐Żciej m´┐Żwi´┐Żc zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu lub tkanki. Mo´┐Że by´┐Ż zwi´┐Żzana z chorobami, n´┐Żkaj´┐Żcymi ludzi i zwierz´┐Żta, ale r´┐Żwnie cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż jako okre´┐Żlenie zaburze´┐Ż na tkance spo´┐Żecze´┐Żstwa (przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania), wtedy mo´┐Żemy m´┐Żwi´┐Ż o patologii spo´┐Żecznej, wi´┐Ż´┐Ż´┐Żcej si´┐Ż z odej´┐Żciem od powszechnie panuj´┐Żcych norm i odrzucenie warto´┐Żci, niekiedy po´┐Ż´┐Żczone z ca´┐Żkowit´┐Ż pogard´┐Ż dla zasad, wprowadzonych w imi´┐Ż dobra og´┐Żu.

Patologia w cz´┐Żciej spotykanym, profesjonalnym sensie jest nauk´┐Ż, definiuj´┐Żc´┐Ż og´┐Ż problem´┐Żw, zwi´┐Żzanych ze stanami chorobowymi organizm´┐Żw, zajmuj´┐Żca si´┐Ż ich badaniem, pr´┐Żbami zrozumienia i poznania, umo´┐Żliwiaj´┐Żcymi odkrycie jej przyczyn oraz poznanie skutk´┐Żw, kt´┐Żre pomo´┐Że w leczeniu lub odkryciu lekarstwa.

W miar´┐Ż rozwoju nauki, dziedzina ta podzieli´┐Ża si´┐Ż na bardziej specjalistyczne podgrupy, takie jak chocia´┐Żby fizjologia patologiczna, badaj´┐Żca zmiany i nieprawid´┐Żowo´┐Żci w dzia´┐Żaniu kom´┐Żrek i narz´┐Żd´┐Żw, powstaj´┐Żcych na skutek chor´┐Żb. Histopatologia stara si´┐Ż rozpoznawa´┐Ż mikroskopowe zjawiska na poziomie kom´┐Żrkowym, immunopatologia to nauka, zajmuj´┐Żca si´┐Ż niedostateczn´┐Ż odporno´┐Żci´┐Ż organizm´┐Żw, a psychopatologia traktuje o zaburzeniach psychicznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  manager
informatyka
prawo administracyjne
racjonalizacja
decyzja polityczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.