? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest patch?

Poj´┐Żcie patchu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja patchu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

patch - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre wykorzystywane bywa g´┐Ż´┐Żwnie przez informatyk´┐Żw. Patch to inaczej m´┐Żwi´┐Żc ´┐Żata. Patch jest poprawk´┐Ż lub uaktualnieniem do okre´┐Żlonego programu lub do konkretnych danych. Poprawk´┐Ż t´┐Ż stosuje si´┐Ż zwykle w celu usuni´┐Żcia b´┐Ż´┐Żd´┐Żw czy problem´┐Żw pojawiaj´┐Żcych si´┐Ż w danej wersji programu. Mo´┐Że s´┐Żu´┐Ży´┐Ż tak´┐Że jako spos´┐Żb na rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalno´┐Żci programu lub ewentualnie do zwi´┐Żkszenia jego wydajno´┐Żci.

Dlaczego nale´┐Ży korzysta´┐Ż z takich ´┐Żatek? Je´┐Żli chcemy na bie´┐Ż´┐Żco dba´┐Ż o swoje komputery oraz bezpiecze´┐Żstwo u´┐Żytkowania poszczeg´┐Żlnych program´┐Żw, to musimy si´┐Ż broni´┐Ż przed niepo´┐Ż´┐Żdanym dzia´┐Żaniem haker´┐Żw i tworzonych przez nich wirus´┐Żw. „´┐Żatanie” to inaczej m´┐Żwi´┐Żc instalowanie dodatkowego kodu binarnego, lub jego fragmentu, do dostarczonej przez producenta aplikacji. Takie ´┐Żatki powinny zosta´┐Ż niezw´┐Żocznie zainstalowane. Przez co ca´┐Ży program ma szans´┐Ż lepiej dzia´┐Ża´┐Ż, bazowa´┐Ż na nowych informacjach, a przy tym- zapewnia´┐Ż bezpiecze´┐Żstwo wszystkim u´┐Żytkownikom.

Rozpowszechnianie patchÔÇÖ´┐Żw to du´┐Żo lepsze wyj´┐Żcie, ni´┐Ż namawianie do zakupu nowych wersji program´┐Żw. Patche po pierwsze s´┐Ż du´┐Żo mniejsze, a poza tym- zmiany przez nie wprowadzanie, zwykle ze sob´┐Ż nie koliduj´┐Ż. Mo´┐Żna, zatem do danego programu „´┐Żci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż” nawet kilka z nich.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  handel
prawdopodobie´┐Żstwo
gruczo´┐Ż ´┐Żzowy
wady serca
refren
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.