? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest partia polityczna?

Poj´┐Żcie parti politycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja parti politycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

partia polityczna - „Partia jest zbiorem ludzi zjednoczonych we wsp´┐Żlnym wysi´┐Żku na rzecz interesu narodowego dzia´┐Żaj´┐Żcych w imi´┐Ż jakiej´┐Ż szceg´┐Żlnej zasady, co do kt´┐Żrej oni si´┐Ż zgadzaj´┐Ż” (E. Burke)

\"Partia polityczna to organizacja zrzeszajaca na zasadach dobrowolno´┐Żci i r´┐Żwno´┐Żci obywateli polskich w celu wp´┐Żywania metodami demokratycznymi na kszta´┐Żtowanie polityki pa´┐Żstwa\" (Konstytucja art.. 11)

Cechy partii politycznych:
- posiadaj´┐Ż struktur´┐Ż organizacyjn´┐Ż,
- dobrowolne cz´┐Żonkostwo,
- program dzia´┐Żania cel: d´┐Ż´┐Żenie do zdobycia sprawowania i utrzymania w´┐Żadzy,
- opieraj´┐Ż si´┐Ż na ideologii,
- reprezentuj´┐Ż interesy okre´┐Żlonej grupy spo´┐Żecznej.

Funkcje partii politycznych
Artykulacja opinii poszceg´┐Żlnych grup spo´┐Żecznych; kszta´┐Żtowanie tej opinii wyborcza wy´┐Żanianie elit politycznych integracja r´┐Żnych grup spo´┐Żecznych

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  test
sta´┐Ż
niezawis´┐Żo´┐Ż´┐Ż s´┐Żdziowska
szk´┐Żo
stereotyp
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.