? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest park narodowy?

Poj´┐Żcie parku narodowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja parku narodowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

park narodowy - jest pewnym (najcz´┐Żciej sporym) obszarem, na kt´┐Żrym wyst´┐Żpuj´┐Ż zagro´┐Żone wygini´┐Żciem gatunki ro´┐Żlin lub zwierz´┐Żt, czasem niezwyk´┐Ży krajobraz, kt´┐Żry powinien zosta´┐Ż zachowany w nienaruszonym stanie czy jakiekolwiek inne dobra kulturowe. Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż osiedlania si´┐Ż, podejmowania jakiejkolwiek dzia´┐Żalno´┐Żci a nawet turystycznego ingerowania w ekosystem parku narodowego jest prawnie ograniczona i wymaga pozwole´┐Ż. Najcz´┐Żciej wyr´┐Żnia si´┐Ż kilka obszar´┐Żw - niekt´┐Żre z nich s´┐Ż dost´┐Żpne dla turyst´┐Żw, kt´┐Żrzy wykupi´┐Ż bilet. Do innych wej´┐Ż´┐Ż mog´┐Ż tylko osoby, kt´┐Żre uzyska´┐Ży na to zgod´┐Ż. Jeszcze inne b´┐Żd´┐Ż ca´┐Żkowicie ograniczaj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci ludzkiej ingerencji, b´┐Żd´┐Ż definiuj´┐Ż je do w´┐Żskiej grupy os´┐Żb, pe´┐Żni´┐Żcych opiek´┐Ż nad danym terenem.

Najstarszym na ´┐Żwiecie, a co za tym idzie najprawdopodobniej najpopularniejszym parkiem narodowym na ´┐Żwiecie jest Yellowstone - jest te´┐Ż przy okazji jednym z najwi´┐Żkszych. Park narodowy jest sposobem na zachowanie dziedzictwa naszej planety dla nas i przysz´┐Żych pokole´┐Ż, umo´┐Żliwienie przyrodzie na ´┐Życie w niezmienionym, pierwotnym kszta´┐Żcie, ratowanie zagro´┐Żonych gatunk´┐Żw, czasem te´┐Ż ochrona ludzi, zdecydowanych ´┐Ży´┐Ż wedle zasad swoich przodk´┐Żw, niech´┐Żtnych cywilizacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  skamandryci
zatrudnienie
marka
dramat
efektywno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.