? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest park krajobrazowy?

Poj´┐Żcie parku krajobrazowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja parku krajobrazowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

park krajobrazowy - jest to obszar chroniony. Warunki jakie musi spe´┐Żni´┐Ż dany teren, ´┐Żeby sejmik wojew´┐Żdztwa m´┐Żg´┐Ż obwo´┐Ża´┐Ż go parkiem krajobrazowym, zosta´┐Ży zapisane w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku (szczeg´┐Żlnie artyku´┐Ż 16 ust 1).

Park krajobrazowy to teren obj´┐Żty ochron´┐Ż przyrodnicz´┐Ż. Nie jest on jednak zamkni´┐Żty w przeciwie´┐Żstwie do park´┐Żw narodowych. Na jego obszarze mo´┐Żna prowadzi´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż lecz ustawa przewiduje pewne ograniczenia. Zakazana jest na przyk´┐Żad budowa nowych obiekt´┐Żw.

Na terenie 2,5 milion´┐Żw ha w Polsce, znajduje si´┐Ż sto dwadzie´┐Żcia park´┐Żw krajobrazowych. W wojew´┐Żdztwie dolno´┐Żl´┐Żskim - 12, kujawsko - pomorskim - 9, lubelskim - 17, lubuskim - 8, ´┐Ż´┐Żdzkim - 7, ma´┐Żopolskim - 11, mazowieckim - 9, opolskim - 4, podkarpackim - 10, podlaskim - 3, pomorskim - 9, ´┐Żl´┐Żskim - 8, ´┐Żwi´┐Żtokrzyskim - 9, warmi´┐Żsko - mazurskim - 8, wielkopolskim - 12 i w zachodniopomorskim - 7. Najstarszym Parkiem krajobrazowym jest Suwalski - 1976 rok, natomiast najwi´┐Żkszy to ten znajduj´┐Żcy si´┐Ż na terenie Doliny Baryczy. Do najbardziej znanych nale´┐Ż´┐Ż: Mazurski Park Krajobrazowy, Kaszubski Park Narodowy, ´┐Żywiecki Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  badanie rynku
wino gronowe
towar
stosunek administracyjnoprawny
sp´┐Żka kapita´┐Żowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.